Collectieve kracht van ondernemers op Hessenpoort

GOAL & TARGET
De sleutel voor het verduurzamen van bedrijventerreinen zit hem in collectiviteit; het samenwerken met elkaar.
Collectieve kracht van ondernemers op Hessenpoort
best practice

Bedrijven gebruiken ruim 40% van alle energie in Overijssel. De grootste verduurzamingsslag is te maken op bedrijventerreinen. Ook liggen daar kansen om samen te werken: vele handen maken immers licht werk! Ondernemers op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle laten daar mooie voorbeelden van zien.

De sleutel voor het verduurzamen van bedrijventerreinen zit hem in de collectiviteit; in het samenwerken met elkaar. Te beginnen met het nemen van energiebesparende maatregelen (denk aan isolatie, verlichting en energiezuinig gedrag) en vervolgens gaan kijken naar mogelijkheden om energie op te wekken. Het belangrijkste is om een goed businessmodel neer te zetten; een investering die rendabel te maken is. Door daarin samen te werken komen we versneld tot Nieuwe Energie in Overijssel.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice

Do you want to comment on this best practice?