Koekoekspolder energieneutraal in 2030 dankzij een mix van Nieuwe Energiebronnen

GOAL & TARGET
In glastuinbouwgebied Koekoekspolder bundelen de tuinders de krachten om in 2030 energie- en CO2-neutraal te zijn.
Koekoekspolder energieneutraal in 2030 dankzij een mix van Nieuwe Energiebronnen
best practice

In glastuinbouwgebied Koekoekspolder bundelen de fruit- en groentetelers hun krachten om in 2030 energie- en CO2-neutraal te zijn. Daarvoor moeten ze 50 miljoen m3 aardgas vervangen voor duurzame warmte. Die warmte halen ze uit een mix van duurzame energiebronnen: geothermie, biomassa en zonne-energie.

De Koekoekspolder heeft de ambitie één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. Daarvoor werken de tuinders niet alleen onderling samen, maar ook met een krachtig netwerk van andere partijen. Dat zijn onder andere partners uit het programma Nieuwe Energie Overijsselde gemeente Kampen, de provincie Overijssel, netwerkbedrijven, leveranciers en investeerders.

Geothermie

Wilbert van der Bosch, paprikateler: ‘De Koekoekspolder bestaat uit 100 hectare aan groente- en fruitkassen, die allemaal warmte nodig hebben. Die warmte willen wij uit verschillende, duurzame bronnen halen. Sinds 2012 wordt een deel van onze kassen al verwarmd met geothermie: warmte uit de diepe aarde. Hierdoor hebben we tot nu toe al 50.000 ton CO2 gereduceerd. Met de huidige geothermiebron besparen we 6 miljoen m3; aardgas per jaar. Ons doel is om in 2030 50 miljoen m3; aardgas te vervangen voor duurzame warmte.’

Mix van energiebronnen

Op 20 november ging de eerste schop in de grond voor de aanleg van een houtgestookte installatie, waarin warmte wordt geproduceerd door de verbranding van snoeihout (biomassa). Daarnaast zijn er plannen voor meerdere geothermieputten, waarvan de eerstvolgende in 2021 klaar moet zijn. René Venendaal, voorzitter van de stichting: ‘De verschillende energiebronnen worden via een warmteleiding met elkaar en met de kassen verbonden. Deze mix van duurzame energie biedt de tuinders leveringszekerheid en flexibiliteit.’ 

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?