ASN Bank wil biodiversiteit op agenda financiële sector

GOAL & TARGET
ASN Bank wil biodiversiteit op agenda financiële sector
MATCHED
This challenge has been matched
ASN Bank wil biodiversiteit op agenda financiële sector
MATCHED
challenge

Hoe beoordeel je de prestaties van bedrijven op het gebied van biodiversiteit? Met die vraag worstelt ASN Bank. Voor zover bekend is de bank wereldwijd koploper met de ambitie om volledig klimaatneutraal te opereren (in 2030). Maar lukt het ook zo'n concreet doel te formuleren voor het natuurlijk kapitaal van ondernemingen?

Biodiversiteit is een van de pijlers waar we onze investeringskeuzes op baseren. We sluiten sectoren met een sterk negatieve milieu-impact uit, bestuderen het beleid van bedrijven en gebruiken informatie als bedrijven in opspraak raken.

Maar we worstelen met het echt meetbaar maken per sector en per bedrijf. Onderdeel van het probleem is dat bedrijven hun impact op biodiversiteit nog nauwelijks meten. Dat heeft er ook mee te maken dat goed ontwikkelde methodieken daarvoor nog nauwelijks voorhanden zijn. Het is een heel breed begrip. Het gaat bij biodiversiteit, of natuurlijk kapitaal, om veel meer dan het meten van CO2, en dat is voor een bank al een hele klus.

Helpdesk en Community of Practice

ASN Bank legde de vraag naar de meetbaarheid voor aan de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit. Ook nam de bank deel aan de door het ministerie van Economische zaken opgezette Community of Practice, waarin bedrijven hun ervaringen op het terrein van biodiversiteit deelden. Mede op verzoek van de bank is er nu een nieuwe Community of Practice opgezet speciaal voor de financiële sector, waaraan ook andere banken deelnemen. We willen biodiversiteit op de agenda zetten in de financiële sector. Dan is het heel nuttig om met andere partijen te overleggen en ervaringen uit te wisselen. Er zijn een paar koplopers, naast ons ook bijvoorbeeld ontwikkelingsbank FMO. Maar veel banken staan nog helemaal aan het begin van het denken hierover.

ASN Bank sloot zich ook aan bij de Natural Capital Declaration, een internationale afspraak van een aantal banken, beleggers en verzekeringsmaatschappijen om het bedrijfsmodel van de financiële sector zo aan te passen dat het natuurlijk kapitaal omvat. Ze ontwikkelen een methodologie waarmee de financiële sector biodiversiteit kan meten. Maar een kant en klare, bruikbare meetmethode is er nog niet. Voor het inzichtelijk maken van de impact op biodiversiteit willen we onze criteria voor vervuiling, verandering van landgebruik en overexploitatie verder ontwikkelen.

Benchmark

Ook nuttig kan het meetinstrument zijn waaraan onderzoeksbureau Crem momenteel werkt, samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het is de bedoeling dat er een overzicht komt van praktische handelingsperspectieven en een benchmark waarmee bedrijven kunnen zien hoe ze op dit thema presteren.

'We leren nog continu bij.' zegt Jeroen Loots, adviseur klimaat en biodiversiteit bij ASN Bank. 'Inspirerend in de Community of Practice vond ik het voorbeeld van tapijtfabrikant Interface. Die lieten zien dat door het formuleren van een concrete doelstelling je dingen in beweging krijgt. Dat wil ik, na klimaatneutraal, nu ook voor biodiversiteit. Maar wel goed onderbouwd. En effectief. Het zet niet zoveel zoden aan de dijk als wij dit alleen doen. We willen anderen meetrekken.'

Dit is een artikel dat oorspronkelijk op het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie verscheen. Platform BEE bestaat niet meer, maar de casussen waaraan het platform heeft gewerkt zijn nog steeds waardevol. Het bevat lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Lees alle artikelen van Platform BEE.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?