Bedrijven werken aan business model tegen ontbossing

GOAL & TARGET
Bedrijven werken aan business model tegen ontbossing
MATCHED
This challenge has been matched
Bedrijven werken aan business model tegen ontbossing
MATCHED
challenge

Een groep Nederlandse bedrijven (Essent, Eneco, FMO, Interface en Desso) start onder aanvoering van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE) een pilot om CO2 emissierechten in te zetten tegen ontbossing en degradatie van biodiversiteit in de tropen.

REDD+

Het initiatief sluit aan op het REDD+ programma van de Verenigde Naties dat zich richt op het tegengaan van ontbossing in ontwikkelingslanden. Het REDD+ Business Initiative van de groep bedrijven wil het onderwerp REDD+ in Nederland op de kaart zetten en de handel in CO2 rechten een nieuwe impuls geven. De bedrijven hebben hiervoor een intentieverklaring getekend en zich daarmee verbonden aan deelname en co-financiering van het pilot programma.

Impact

De ontbossing en het verdwijnen van venen in de tropen is de oorzaak van ongeveer 20% van de totale wereldwijze CO2 emissie. De Verenigde Naties wil dit proces stoppen omdat het een van de meest kosten-effectieve manieren is om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het stoppen van de ontbossing is van groot belang voor de biodiversiteit en leefbaarheid in deze kwetsbare gebieden en is ook in het belang van het bedrijfsleven, omdat zowel markten als grondstoffen daarmee in het geding zijn.

12 maanden

Het REDD+ Business Initiative voorziet in de ontwikkeling van een businessplan voor het pilot programma  in de komende 12 maanden. Het programma biedt de deelnemende bedrijven de mogelijkheid  te voldoen aan vrijwillige emissie reductiedoelstellingen en biedt hen ook een instrument om tegenwicht te bieden aan ongewenste neveneffecten van de import van grondstoffen. De groep bedrijven krijgt de volledige medewerking van de overheid. De uitkomsten van het pilotprogramma zullen ook als input dienen van toekomstig klimaatbeleid. Het Platform BEE coördineert het initiatief en staat open voor nieuwe participanten.

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?