Heijmans wil ‘natuurinclusief’ bouwen

GOAL & TARGET
Heijmans wil ‘natuurinclusief’ bouwen
MATCHED
This challenge has been matched
Heijmans wil ‘natuurinclusief’ bouwen
MATCHED
challenge

Infrastructurele werken gaan vaak ten koste van biodiversiteit. Wegenbouwer Heijmans wil juist bijdragen aan meer natuur. Dat vraagt om een proactieve houding, van alle partijen.

Uit de biodiversiteitsscan die Heijmans Wegen & Civiel onlangs liet uitvoeren bleek dat de activiteiten van het bedrijf vooral impact hebben op de mondiale biodiversiteit, via de CO2-uitstoot. Daar zijn we ons van bewust en doen we ook al veel aan', zegt Frank Hoekemeijer, manager duurzaamheid bij het bedrijf. 'Maar ik ben er vooral in geïnteresseerd wat wij in Nederland aan meerwaarde voor biodiversiteit kunnen realiseren. Vooral in de lokale omgeving van de projecten die Heijmans uitvoert.'

Heijmans is een van de grootste aannemers van Nederland. Vanuit het besef dat versnippering van natuurgebieden door wegen en andere infrastructurele werken een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van biodiversiteit, introduceerde Hoekemeijer binnen zijn bedrijf het concept 'natuurinclusief bouwen'. Doel daarbij is om de destructieve effecten van het bouwen om te zetten in positieve impact. Bij aanbestedingen zou het al op de agenda moeten staan, en ook in de eerste voorbereiding van bouwprojecten moet worden gekeken naar mogelijke meerwaarde voor natuur. Als klein voorbeeld van natuurinclusief bouwen noemt hij de recente bouw van portalen over de A12 voor het ophangen van matrixborden, die gelijk ook de passage van boommarters mogelijk maken.

Proactief

Natuurinclusief bouwen vraagt om een proactieve houding, stelt Hoekemeijer. Van de kant van zijn bedrijf en de hele sector, maar ook aan de zijde van overheid en natuurorganisaties. Een open en creatieve houding is gewenst. Wij willen meer samenwerken om te kijken hoe we een betere natuur kunnen achterlaten. Daar valt nog wel wat te verbeteren. Natuurorganisaties zijn vaak nog huiverig voor samenwerking. 'Die zien ons nog uitsluitend als degene die huizen en wegen bouwen in natuurgebieden.' Maar het gesprek komt op gang. Hoekemeijer wijst op de Marker Wadden, een innovatief project van bedrijfsleven en natuurorganisaties samen. Heijmans was onlangs ook betrokken bij natuurontwikkeling in de provincie Utrecht, samen met de provinciale Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Van de overheid verwacht hij meer sturing. 'Biodiversiteit is best een moeilijk thema. Dat het regenwoud niet mag verdwijnen is algemeen geaccepteerd. Maar wat wil je in Nederland bewaren, en mogelijk zelfs verbeteren? Wat zijn de speerpunten op het gebied van biodiversiteit?' Zo lang dat niet duidelijk is vindt Hoekemeijer het lastig aan zijn collega's uit te leggen waarom Heijmans zou moeten investeren in natuurprojecten. 'Laat de overheid ons meer uitdagen. Bouw prikkels in bij projecten. Dan stimuleer je innovatieve projecten die meerwaarde opleveren voor de natuur.'

Helderheid over doelen

Hoekemeijer neemt actief deel aan het debat. Tijdens de Natuurtop van het ministerie van Economische Zaken vorig jaar organiseerde Heijmans de Groene Tafel over Natuurinclusief bouwen. 'De visie van staatssecretaris Dijksma dat natuur vooral in combinaties gerealiseerd moet worden onderschrijven wij.' Ook sloot Heijmans zich aan bij de Community of Practice binnen de Green Deal Biodiversiteit en Bedrijven. Vertegenwoordigers van veertien ondernemingen van uiteenlopende omvang wisselde daarin onderling kennis en ervaringen uit over het (economisch) waarderen van biodiversiteit en ecosystemen in de eigen bedrijfspraktijk. Het leidde onder meer tot een vraag aan de Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit om meer helderheid te verschaffen over de doelen op het gebied van biodiversiteit in Nederland, zodat bedrijven hun beleid en activiteiten hierop kunnen afstemmen.

Na onderzoek concludeerde de Helpdesk dat overheid, provincies en gemeenten inderdaad tekort schieten in het formuleren van speerpunten. Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie, waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, kan volgens de Helpdesk bijdragen aan het formuleren van een duidelijker, gemeenschappelijk gedragen, ambitie. Hoekemeijer, inmiddels ook toegetreden tot het Platform: 'De commissie-Alders concludeerde enkele jaren terug dat het proces van biodiversiteitsverlies in 2020 gestopt moet zijn. Dan moeten we wel met z'n allen voor ogen hebben hoe we dat voor elkaar gaan krijgen!'

Platform BEE

Dit artikel verscheen eerder op de website van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie. De activiteiten van Platform BEE zijn eind 2016 beëindigd, maar de casussen die de helpdesk van het platform heeft behandeld zijn nog steeds waardevol. Ze bevatten lessen, uitdagingen, tips en oplossingen op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. Via deze link kom je bij alle artikelen van Platform BEE.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?