NS en Asito: meer inclusief ondernemen

MATCHED
This challenge has been matched
NS en Asito: meer inclusief ondernemen
MATCHED
challenge

Het thema inclusief ondernemen staat op de agenda bij de NS en Asito, maar dat moet zich ook vertalen in acties vinden zij. Ze hebben elkaar gevonden in het streven naar een inclusieve onderneming.

Keten

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ook kansen nodig om een baan te krijgen. Dit kunnen vluchtelingen zijn, maar ook gehandicapten mensen. De NS vindt dat haar partners ook mensen moeten aannemen met een arbeidsbeperking. Ze wil namelijk de hele keten socialer maken door bedrijven met elkaar te verbinden en te stimuleren om het thema inclusief ondernemen te vertalen in acties. De vraag is wat de mogelijkheden zijn om in de keten samen inclusief te ondernemen.

Doelstelling

De NS wil binnen twee jaar 200 duurzame werkplaatsen creëren. Dit kan bereikt worden door samen te werken met de leveranciers en partners. Om de tafel gaan zitten met bestaande leveranciers is nuttig, maar nieuwe partijen zoeken die je verder kunnen helpen kan een essentiële rol spelen. Vragen als wat is er nog meer mogelijk is in het verbinden van de keten, blijven nog onbeantwoord. 

Koploper

Asito is al vergevorderd met het aanpakken van de problematiek rondom inclusief ondernemen. Zij hebben al 12 vestigingen en het hoofdkantoor gecertificeerd voor trede 3 op de prestatieladder Socialer Ondernemen. Zo zijn ze hard op weg om hun doelstelling te halen om alle 50 vestigingen voor 2017 te certificeren op de hoogste trede.

Uitdaging

De NS wil graag de community inschakelen om nieuwe ideeën te krijgen over de aanpak hoe er in de keten inclusiever kan worden ondernomen. Hoe kunnen wij het inclusief ondernemen de normaalste zaak laten zijn?

NS
Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?