Polderen richting klimaatneutraliteit

Polderen richting klimaatneutraliteit
solution

Tijdens het Zomerevent van de Nederlandse Klimaatcoalitie was het weer allesbehalve zomers. Gelukkig hadden de aanwezigen de beschikking over The Awarehouse van Interface, een voormalige fabriekshal. Een mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik en het bleek een ideale locatie voor de Klimaatcoalitie om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Klimaatactie en gezonde economische ontwikkeling

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld opende het event door te wijzen op de logica van de ambities van bedrijven zoals Interface met hun Mission Zero. Klimaatactie en gezonde economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In combinatie met de Nederlandse specialiteit van polderen in bijvoorbeeld de Klimaatcoalitie, en de excellente kennis die we in ons land in huis hebben, zijn we een voorbeeld voor de rest van de wereld en dit wil de Staatssecretaris dan ook graag in Parijs eind dit jaar laten zien.

Lancering Klimaatcoalitie.nl

Vervolgens opende ze de website www.klimaatcoalitie.nl met een voorbeeld van klimaatactie van haar eigen ministerie: de 700 lichtbakens van Rijkswaterstaat die tegenwoordig werken op hernieuwbare energie.

Energieproductiviteit

Kees van der Leun, CCO bij Ecofys, maakte van de gelegenheid gebruik om ook iets te publiceren op de website: The 2015 energy productivity and economic psosperity index, die de energieproductiviteit van landen meet. Het blijkt dat Nederland best goed scoort, maar we kunnen nog veel beter. Iets waar ook de Klimaatcoalitie aan werkt.

https://futureproof.community/uploads/7a46f71db862f39b25c41e7a6afe9340_large.jpg

Oplossingen tijdens de lunch

Er volgde een zeer geanimeerde picknick (binnen, terwijl de regen op het dak roffelde) waarin iedereen druk het servies volschreef met alle uitdagingen die er op het pad kunnen komen richting naar klimaatneutraliteit. Dat bleken er nogal wat, maar gelukkig zaten de deelnemers bepaald niet verlegen om oplossingen. Samenwerken kwam steeds terug als een belangrijke voorwaarde om zaken vlot te trekken, maar ook duidelijke, continue en ja: strenge regelgeving, en vooral ook lef en overtuigingskracht om dingen in en buiten je organisatie gedaan te krijgen.

https://futureproof.community/uploads/28775e83b6ec32ca3b5ab1b1fd51f294_large.jpg

Klimaatbarometer

Kees van der Leun maakte na de lunch zijn rentree door de door Ecofys ontwikkelde Klimaatbarometer uit de doeken te doen. Nu al kunnen we hiermee de gezamenlijke footprint van alle leden van de Klimaatcoalitie berekenen, en beter nog: de CO2-reductie die we met ons allen bereiken. De barometer is inmiddels ook te vinden op onze website.

Vernieuwende businessmodellen 

Vervolgens was het de beurt aan een divers gezelschap van sprekers die de zeer uiteenlopende activiteiten lieten zien waarmee de Klimaatcoalitie richting 2050 gaat. Van de 40.000 consumenten die hun hernieuwbare energie nu direct van de boer betrekken (Aart van Veller van Vandebron) tot de 700 miljoen waar IKEA een impact op heeft (Mark Ogertschnig), en van de waarschuwing en ambitie van het Klimaatverbond Nederland om de carbon bubble vooral in de grond te laten zitten (Thijs de la Court) tot de complexe onderhandelingen waarin de Nederlandse onderhandelaars zich eind dit jaar in Parijs in begeven om dit te helpen bewerkstelligen (Michel Rentenaar).

https://futureproof.community/uploads/621a84bfdced46c59fd31221d4b0717f_large.jpg

Klimaattop Parijs

Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu van IenM, maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen te laten weten dat de Klimaatcoalitie richting “Parijs” nog veel op stapel heeft staan, in Parijs natuurlijk aanwezig zal zijn en ook daarna nog volop van zich zal laten horen. Hou onze website in de gaten!

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?