SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie

GOAL & TARGET
Stimuleren van de productie van hernieuwbare energie
SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie
solution

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Heeft u de intentie of opdracht gegeven om zonnepanelen te plaatsen? De rijksoverheid stimuleert groene investeringen dit najaar met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) met een budget van € 5 miljard.  Een goed moment om te onderzoeken of deze regeling ook voor u kansen biedt!

Voordelen hernieuwbare energie

De voordelen van duurzame energie spreken voor zich. Het milieu wordt gespaard, we zijn niet langer afhankelijk van fossiele energie en duurzame bronnen zijn voor iedereen toegankelijk. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober 2019, 9:00 uur tot donderdag 14 november 2019, 17:00 uur.

Ontdek meer op de website van RVO.

Succesvol

In Overijssel kennen we al mooie voorbeelden van initiatieven die gebruik hebben gemaakt van eerdere openstellingen van de SDE+ regeling. Energiecoöperatie Edona heeft subsidie gekregen voor het realiseren van een zonne-energiepark aan de rondweg van Heeten. Dit is goed voor een vermogen van 1,8-2,0 MW. Het zonne-energiepark in Heeten kan  hiermee de helft van de huishoudens van energie voorzien. 

En ook in Wierden heeft Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter met de SDE+ regeling een project succesvol kunnen maken. Dankzij Zonnepark de Groene Weuste profiteren 1.300 gezinnen in Wierden van lokale groene energie!

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren. Meer informatie vind je op de website van RVO.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?