Holistische gezondheidszorg voor chronische klachten bestaansrecht geven

GOAL & TARGET
Holistische gezondheidszorg onderdeel van de basisverzekering: voor iedereen toegankelijke en betaalbare zorg
MATCHED
This challenge has been matched
Holistische gezondheidszorg voor chronische klachten bestaansrecht geven
MATCHED
challenge

Hebben we een generatie gecreëerd die afhankelijk is van gezondheidszorg en een quick fix verwacht voor alles?  1 op de 4 kinderen in Nederland heeft een chronische aandoening, waarvan 100.00 kinderen de diagnose functionele buikpijn hebben. 

Volgens het CBS bezoeken jaarlijks 2 miljoen kinderen in Nederland een dokter vanwege langdurige en terugkerende buikpijnklachten. Chronisch betekent dat de medische behandeling geen oplossing biedt voor de ervaren (fysieke) klachten.  15% van de kinderen in Nederland heeft ernstig overgewicht. 72.000 jongeren onder de 25 jaar in Nederland zijn langdurig arbeidsongeschikt, waarvan 85% in relatie met stressklachten en depressie. 15.000 jongeren in Nederland slikken langdurig antidepressiva.

In deze tijd is bijna alles mogelijk. Aan de andere kant ervaren de meeste mensen grote uitdagingen in het leven. Druk op school, werk en omgeving heeft een invloed op relaties thuis, gezondheid, zelfvertrouwen en beleving van stress. Angst is een dominante motivator in deze tijd.

Consequenties voor kinderen

Voor een kind zijn grenzen en structuur veiliger dan alle ruimte krijgen en grenzeloosheid. Verwennen is geen garantie voor geluk. Extreem veel kinderen zijn langdurig moe, weten niet wat ze willen en zijn niet gewend om de verantwoordelijkheid te nemen voor een goede keuze, omdat ouders bijna alles uit handen nemen. In plaats van zichzelf te vergelijken met anderen, competitie aan te gaan en concurrentie te ervaren, hebben kinderen behoefte aan zachtheid, vriendelijkheid, veiligheid en duidelijkheid.

Prestatiedruk

Zelfkritiek en continue stress door een vecht/vlucht systeem dat de hele dag actief is, verhogen de productie van stresshormonen het lichaam, die een effect hebben op de functie van de darmen en het immuunsysteem. Continue bezig zijn, je best doen, het gevoel hebben te “moeten” presteren, en door de druk van ieder piepje van je mobiele telefoon waar je op moet reageren van jezelf, jaagt het dopaminesysteem van het lichaam op. Er zijn toenemend veel mensen (jongeren) verslaafd in deze tijd en niet alleen aan alcohol, roken of drugs.

Wetenschappelijke onderbouwing

Als kinderarts gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen heb ik me lang eindstation gevoeld, waarin een kind gedurende 3-5 jaar diverse collega’s had bezocht en veel medische onderzoeken had gehad, er opnames in een ziekenhuis had plaatsgevonden, diverse medicijnen waren voorgeschreven en alternatieve behandelingen uitgeprobeerd alvorens ze bij mij kwamen. In de 10-15 minuten die beschikbaar waren voor het consult, was er onvoldoende tijd en aandacht voor het hele kind en het gezin. Met wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat yoga, meditatie en mindfulness een positief effect heeft op langdurige klachten en kwaliteit van leven. Binnen het huidige DBC systeem is er nog geen ruimte voor meer tijd en aandacht voor de behandeling van kinderen met chronische klachten om langdurige ziekte en verzuim te voorkomen.

Ik ben het anders gaan doen omdat de lichamelijke klachten, de taal van het lichaam van mensen en de blik in de ogen vertelt hoe het vanbinnen met je gaat. De medische behandeling is naast behandelen van fysieke klachten, ook bewust worden van wat je nodig hebt om welzijn te ervaren, aandacht voor emoties,pijn en trauma,denkpatronen en overtuigingen, familiesysteem en ziel. Lichaam en denkgeest zijn in continue verbinding met elkaar. Door samenwerking met huisartsen en jeugdartsen en kinderartsen, worden kinderen en jongeren eerder verwezen, wat voor 100.000 kinderen in Nederland met functionele buikpijn 4,8 miljoen euro kan besparen.  Binnen het bestaande DBC systeem staat voor een consult 10-15 minuten gepland. Voor een consult neem ik, in eigen tijd en voor eigen rekening, een uur de tijd.

Andere behandeling is noodzakelijk

In de afgelopen 5 jaar zijn 1000-en kinderen en jongeren met langdurige klachten succesvol behandeld die geen gezondheidszorg meer nodig hebben. Medicatie kan worden afgebouwd en gestopt. De kern van de behandeling is aandacht voor het zelfhelende vermogen. Het lichaam spiegelt wat van binnen aandacht wil. Ziekte, tegenslag, pijn, verlies, teleurstelling of trauma zijn een ingang om te genezen en leiderschap te hebben over jezelf.

Bewust worden, leefstijl, meditatie, compassie en mindfulness ondersteunen het leren omgaan met je gevoelens en de signalen die het lichaam geeft.

Er is een andere behandeling nodig om de toename van chronische klachten te beperken. Een oplossing met een toverpil is geen reële optie en veel mensen zijn langdurig afhankelijk van het ziektezorgsysteem. Een structurele oplossing van langdurige klachten is mogelijk wanneer in de medische behandeling aandacht en tijd komt voor bewust worden: door geloof in wie je bent en gebruik maken van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden is er bewust zijn van oude patronen die niet helpend zijn. Begeleiding van leiderschap over jezelf geeft zelfvertrouwen en wilskracht, zodat keuzes worden gemaakt die dienend zijn aan gezondheid van lichaam, denken, emoties en omgeving.

Holistische gezondheidszorg

Mijn grootste wens is dat holistische gezondheidszorg voor chronische klachten bestaansrecht krijgt en onderdeel wordt van de basis verzekering, zodat gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is en toename van chronische ziekten en afhankelijkheid van gezondheidszorg, verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociaal maatschappelijke problemen worden voorkomen.

Auteur.

Dr. Judith M Kocken, is pionier in holistische geneeskunde en heeft 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Judith werkt als kinderarts gespecialiseerd in maagdarmleverproblemen en wetenschappelijk onderzoeker, behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met langdurige klachten bij Stichting Kinderbuikenco (www.kinderbuikenco.nl). Judith schreef het boek Kinderbuik, hoe je zelf de regie neemt over je gezondheid en geluk en langdurige klachten kan voorkomen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?