Round = Real: Infuuszakken

MATCHED
This challenge has been matched
Round = Real: Infuuszakken
MATCHED
challenge

Concurrentie, we kennen het allemaal: je verzint een product met een unieke samenstelling en om die goed in de markt te zetten vraag je een patent aan, zodat anderen jouw idee niet kunnen namaken. Zo werkt het in de lineaire economie.

Patent op zorgartikelen

Zo ook in de zorg: op dit moment worden er veel verschillende soorten infuuszakken gemaakt en ingekocht door zorgorganisaties. Elke producent heeft haar of zijn eigen unieke samenstelling gemaakt, om op die manier het product als uniek in de markt te kunnen zetten. Daarnaast is het door patenten onduidelijk welke materialen er precies in de zakken zitten. Resultaat: De afvalstroom van infuuszakken is zeer divers en hoogwaardig hergebruik van de zakken onmogelijk. 

Keteninnovatie 

Daar moet verandering in komen, want Round = Real! Dus werd binnen het Keten innovatieprogramma Zorgeloos Afval het pilotproject Circulaire infuuszakken opgezet. Doelstelling van de pilot: het gebruik van de infuuszakken helemaal rond te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de hele keten betrokken is. Daarom zijn zorginstellingen, afvalverwerkers, producenten en kennisinstellingen vertegenwoordigd. 

Hoogwaardig hergebruik

De ziekenhuizen OLVG, Radboudumc, Spaarne Gasthuis, UMC Utrecht en AMC zamelen op een aantal afdelingen in hun huizen alle infuuszakken apart in, totdat er van elk type infuuszak 500 kg is verzameld. Elk type zak wordt door een verwerker geanalyseerd. Naar aanleiding daarvan wordt gewerkt aan een zo hoogwaardig mogelijk recyclingtraject van de materialen van de zakken.  

Ook na gebruik heeft de zak waarde

Hoe kunnen infuuszakken echt circulair worden? Ga met producenten in gesprek om te kijken wat er aan de samenstelling en/of het design van de zakken veranderd kan worden, om een meer circulaire aanpak mogelijk te maken. Afval heeft waarde als deze weer in het systeem terugkeren. 

De uitdaging

De pilot “circulaire infuuszakken” heeft ondertussen goed voor ogen welk doel zij hebben en hoe ze daar komen. Producenten en ook afvalverwerkers spelen, naast de zorginstellingen een grote rol in de ontwikkeling van nieuwe, circulaire zakken.

Ideeën gezocht

Deze pilot is onderdeel van het Keten Innovetieprogramma Zorgeloos Afval. Heb je ideeën, wil je sparren of geïnspireerd raken?Neem voor meer informatie over deze pilot, contact op met de coördinator van de projectgroep, Ellen Parma: [email protected]

Round = Real

Heb jij ook een tof circulair product? Nederland circulair! zet in op een doorpakkende beweging richting een volledig circulaire economie. Hoe die er precies uitziet weten we nog niet, maar dat het mogelijk is bewijzen de vele succesvolle businesscases, inspirerende best practices en nieuwe businessmodellen. Round = Real is de belichaming van deze beweging: We delen ervaringen, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingen en vieren de successen. Ook slim bezig? Dat verdient meer aandacht, dus doe mee!

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?