Actief met Eten (waardoor langer zelfredzaam, meer welzijn en minder zorg)

GOAL & TARGET
Zelfredzaamheid bevorderen
Actief met Eten (waardoor langer zelfredzaam, meer welzijn en minder zorg)
solution

D.m.v. workshops en samen koken van maaltijden (of het instellen van een kookclub), worden mensen preventief geschoold in hoe ze langer zelfredzaam kunnen blijven. Zelf actief blijven met eten en drinken (en alles wat daarvoor nodig is), is daarbij het middel. 

Actief blijven met eten en drinken vraagt namelijke veel diverse vaardigheden op fysiek, mentaal en sociaal vlak, die de zelfredzaamheid op andere terreinen versterkt. Daarnaast blijkt dat, doordat activiteiten rondom eten & drinken meer aandacht krijgen, mensen beter eten waardoor ze een gezondere leefstijl realiseren en daardoor meer fysieke weerstand houden. 

Vaardigheden die nodig zijn rondom actief blijven met eten & drinken zijn b.v. rekenen, plannen, sociale interactie, tillen, lopen, snijden (fijne motoriek), betalen, voorraad organiseren, verkeersomgang,  het kennen van je buurt etc. Vaardigheden die hiervoor nodig zijn (en op deze manier onderhouden worden en actief blijven), zijn ook van groot belang om op andere momenten in je leven actief te kunnen zijn zoals hobbie's kunnen blijven uitoefenen, bij een zieke vriendin op bezoek gaan of om een cadeautje voor iemand te kunnen kopen.
In de workshops komt telkens een ander thema aan bod: gezond eten, hoe kook ik voor mezelf alleen, smaakverlies, veilig tillen en bewegen, eigen welzijn, boodschappen blijven doen, oplossen van isseu's waar men tegen aan loopt, hulpmiddelen voor in huis, sociaal netwerk, samen eten met anderen etc. door kortstondige inzet in een preventief stadium wordt langdurige zorg inzet voorkomen danwel uitgesteld. Deze aanpak is inzetbaar bij ouderen, maar ook bij mensen met een verstandelijke beperking, thuiswonende met dementie, kwetsbare gezinnen, GGZ etc.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?