De Groene OK

GOAL & TARGET
Het Radboudumc wil klimaatneutraal zijn in 2030.
De Groene OK
solution

Het Radboudumc heeft met een uitstoot van 57.400 ton CO2 in 2018 een grote impact op de leefomgeving als grootgebruiker van energie, producent van afval en consument van chemicaliën, papier, water en grondstoffen. De OK gebruikt dagelijks 30 tot 40% van alle ziekenhuismaterialen.
 

Het Radboudumc wil voorop lopen op het gebied van duurzame, innovatieve en betaalbare zorg en wij streven ernaar klimaatneutraal te zijn in 2030.

De afdeling OK is in 2017 met een programma gestart: “ De groenste OK van Europa in 2022’.
Sinds CleanMed Europe 2018 in het Radboudumc, zoeken we samenwerking om ‘de groene OK’ op de Europese duurzaamheidsagenda te zetten. Met het ministerie van VWS wordt getracht het initiatief regionaal en nationaal te verbreden.

Programma ‘De groene OK’ in het Radboudumc
Het programma ‘De groene OK’ wordt breed gedragen door de werkgroep Groene OK; OK medewerkers, specialisten, managers en ondersteunende afdelingen.
We zoeken actief samenwerking met bedrijven om hen uit te dagen om met duurzame, innovatieve ideeën te komen.

Er zijn 4 thema’s met 16 projecten geformuleerd:
Gezondheidsbevordering van patiënten en medewerkers:
1. Cultuur en bewustzijn onder alle medewerkers als essentiële voorwaarde voor een structurele aanpak.
2. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers met een chief happiness programma, duurzaam samenwerken, micropauzes, bewegen & levenslang leren, loopbaan mobiliteit en gesubsidieerd omscholingsprogramma.
3. Optimalisatie van operatieve ingrepen. Voor de ingreep heeft de chirurg met een geriater en fysiotherapeut een gesprek met de patiënt. De impact van en de te verwachten “operatiewinst” worden besproken met patiënt of de operatieve ingreep wel de beste optie op dat moment is.
4. Gebruik van omgevingsvriendelijke anesthesiegassen met ruim 90% minder broeikaseffect en“low flow” ventilatie en vaker sedatie i.p.v. narcose. Er wordt een pilot gestart om anesthesiegassen te hergebruiken.

Milieubelasing.
5. Er is een halvering van het energiegebruik door de luchtbehandeling op bijna alle 29 operatiekamers uit te schakelen tussen 19:00 en 7:00 uur met geschatte besparing van €15.000/jaar.
6. Scheiden en reductie van afval. We scheiden papiersoorten en plastic. We willen een reusable diathermie matras gaan gebruiken. Dit bespaart duizenden kilo’s specifiek ziekenhuisafval per jaar.
7. Optimaal en slimmer gebruik van chirurgisch instrumentarium met minder instrumenten per operatieset, minder reparatie, vervanging en sterilisatie.
8. Optimaal gebruik van veel gebruikte materialen zoals hechtmateriaal. Alleen specialisme-specifiek hechtmateriaal op OK, waardoor geen verspilling van hechtmateriaal dat over datum is.
9. Afdekmateriaal bestaat uit een combinatie van papier/plastic. Met Molnlycke bekijken we mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare vezels. Door het gebruik van meer trays op de OK, is er minder afdekmateriaal nodig.
10. Alle inkooptrajecten worden voorzien van een groene paragraaf.
11. Milieuvriendelijke keuzes in verpakkingsmateriaal van steriele sets.
12. Verminderen van medicatiegebruik en voorkomen van verspilling.

Circulair werken:
13. Duurzame aanschaf van nieuwe OK-kleding.
14. Er is gekozen voor het “refurbishen” van oude anesthesieapparatuur. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 700.000.
15. Hergebruik van disposables op OK. We organiseren in oktober 2019 een internationale ronde tafel conferentie met Johnson&Johnson over de wenselijkheid en haalbaarheid van hersterilisatie.

Meten van resultaten:
16. Ontwikkelen van een barometer voor ‘De Groene OK’ samen met de Faculteit management wetenschappen. Dit kan gebruikt worden om eigen vorderingen te monitoren en moet gaan dienen als “Benchmarking instrument” tussen ziekenhuizen: hoe groen is je OK en hoe kun je van elkaar leren.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?