Involve Ethics geeft workshops over menselijke kant van robotisering in de zorg

GOAL & TARGET
Robotisering kan zorgen voor onzekerheid en angst onder zorgverleners. Involve Ethics geeft workshops over hoe je gericht aandacht geeft aan de menselijke kant van technologische ontwikkelingen.
Involve Ethics geeft workshops over menselijke kant van robotisering in de zorg
solution

"Verpleegkundigen en verzorgers zullen in de toekomst meer en meer worden vervangen door robots." Hoe ga je om met onrust onder medewerkers? Hoe begeleid je ze naar het tijdperk van robots en Artificial Intelligence? Inspirerende workshop, nu eens niet gericht op de technische, maar op de menselijke kant van vernieuwing.

Onzekerheid over wat ons te wachten staat is iets waar de mens van nature niet erg happig op is. Toch weet niemand precies hoe de (nabije) toekomst van de zorgpraktijk er uit ziet. Wordt mijn baan overbodig? Kan ik de techniek wel bijbenen? Heb ik straks nog wel collega's?

Mogelijke scenario's

Over deze onzekerheid praten, nadenken en anticiperen op mogelijke scenario's geeft houvast. Op die manier ben je als werkgever de angst, en daarmee de uitval van medewerkers door stress over dit onderwerp vóór. Daarbij wordt de kennis over robotisering groter. De creativiteit, betrokkenheid en draagvlak onder medewerkers worden gestimuleerd door ze nu al te betrekken bij de transitie naar automatisering die steeds omvangrijker wordt.

Marlie van der Heijden

Marlie van der Heijden van Involve Ethics is filosoof, bedrijfsethicus, manager en trainer en is gespecialiseerd in HR en moreel leiderschap. Naast workshops geeft zij lezingen en organiseert zij socratische gesprekken. Ook is ze actief als consultant in het bedrijfsleven.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?