Duurzaamheid op Zorgboerderij Hoog-Broek

GOAL & TARGET
Verduurzamen van Zorgboerderij Hoog-Broek
Duurzaamheid op Zorgboerderij Hoog-Broek
solution

Op Hoog-Broek wordt op verschillende manieren naar duurzaamheid gestreefd. Aan de hand van de waarden die op de boerderij centraal staan, wordt dat hierna belicht.
 

Religieuze waarde
Deze waarde overstijgt alle andere waarden, omdat deze met geloof in een hogere macht te maken heeft, die de andere waarden voortbrengt. Vanuit het christelijk geloof leeft het bewustzijn dat God alle dingen regeert en dat wij mogen werken aan Zijn zijde. Dit is de basis van duurzaamheid.

Sociale waarde
Iedereen is welkom op de boerderij, met of zonder christelijke achtergrond. Ieder mens verdient respect en is van waarde. De boerderij wordt als brandpunt van de samenleving gezien. Er wordt gezorgd voor mens en natuur, er worden groenten en fruit geteeld en er loopt een klompenpad over het erf van de boerderij. Mensen met diverse zorgvragen vinden hier een plaats en nemen op de boerderij deel aan de samenleving. Mensen kunnen duurzamer meedoen in de samenleving; ze maken betekenisvolle contacten en leveren een bijdrage op de boerderij door zinvolle werkzaamheden.

Landbouwkundige waarde
Op Hoog-Broek wordt op duurzame wijze omgegaan met bodem, mest, vruchtdragende gewassen, bomen en dieren. Dit levert gezonde en smakelijke producten op. In de praktijk betekent dit gebruik van gecomposteerde mest van de eigen dieren en afwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen.

Landschappelijke en ecologische waarde
De verbinding van de boerderij met natuur en landschap is belangrijk voor een duurzame plaats van Hoog-Broek. De boerderij is 2 hectare groot. Hier is een plan voor gemaakt door een tuin- en landschapsarchitect als duurzame basis. Rijkdom in levensgemeenschappen van planten en dieren in een landschap waar verschillende functies een passende plaats vinden, wordt als ideaal nagestreefd. Tevens is de relatie met het verleden belangrijk. Herkenning geeft houvast en structuur en zorgt voor verbinding met het verleden. Ook bieden oude structuren of elementen  aanknopingspunten voor nieuwe functies.

Kunstzinnige waarde
Schoonheid staat hoog in het vaandel. Er wordt aanspraak gemaakt op creatieve gaven van medewerkers en gasten. Iets wat goed functioneert en ook mooi is, is duurzaam. Mensen zijn sneller geneigd er dan goed voor te zorgen.

In 2014 is de kas in gebruik genomen. Alle boven genoemde aspecten van duurzaamheid komen hierin naar voren. Voor de gasten is het hier het hele jaar goed toeven in het licht tussen de planten. Door al het glas is het altijd beschut en warm. De kas is samen met een inpandige verblijfsruimte en een losstaand stalgebouw ontworpen door een architectenburo. Veel aandacht is besteed aan de relatie met de oude boerderij en het omringende landschap. In de kas is op de verblijfsruimte een dakterras met een volledig ingerichte keuken. Hier wordt gebakken en gekookt voor passanten en recreanten. Onze gasten komen zo in aanraking met mensen van buiten de boerderij. Gezond en lekker koken staat centraal op Hoog-Broek, zoveel mogelijk met eigen geproduceerd vlees, groenten en fruit. De kas is zorgvuldig vorm gegeven. De houten hoofdspanten geven de kas een warme en geborgen uitstraling. In een deel van het dak zijn in het glas op een mooie manier zonnecellen opgenomen. Verder wordt het regenwater opgevangen en in de kas gebruikt. De kas is op de boerderij een plek waar alle aspecten van duurzaamheid samen komen.


 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?