Hergebruik van bestaande materialen en grondstoffen + het terugdringen van het gebruik van plastic tassen

GOAL & TARGET
Green Bag Lady: tassen van hergebruikte materialen
Hergebruik van bestaande materialen en grondstoffen + het terugdringen van het gebruik van plastic tassen
solution

Green Bag Lady is onderdeel van een wereldwijd duurzaam kunstproject. Gestart door Teresa van Hatten in de Verenigde Staten. Teresa en internationale teams van vrijwilligers maken tassen van gedoneerde stoffen. Zij geven deze gratis weg in ruil voor de belofte om papier en plastic wegwerptassen te weigeren.

Margriet Palm is vanuit maatschappelijke betrokkenheid en de duurzaamheidsgedachte, in januari 2018 gestart met een Green Bag Lady project binnen Amarant.

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel, door gebruik te maken van hun mogelijkheden. Welzijn en geluk staan hierbij centraal.

Op één dagbestedingslocatie in Tilburg is Margriet gestart met 3 cliënten en 1 vrijwilliger met het inzamelen van gebruikte of afgedankte stoffen en het vervolgens samen maken van de stoffen tassen. Gelijktijdig is zij contact gaan zoeken met de buitenwereld, zowel voor het verspreiden van de tassen alsook het verbinden van de buitenwereld, zoals donateurs, vrijwilligers en lokale winkeliers, met onze cliënten en het project.

Intussen wordt er op ruim 20 locaties met ongeveer 50 cliënten en 30 vrijwilligers gewerkt aan het Green Bag Lady project.

Het is geweldig te zien dat cliënten van allerlei niveaus een bijdrage kunnen leveren, denk aan het knippen van de stof, het maken van de labels, strijken, sorteerwerk en uiteraard het  naaien van de tassen. Door de grote verscheidenheid aan vrijwilligers is er ook echt tijd voor het begeleiden en opleiden van onze cliënten. De vrijwilligers, collega’s en buurtbewoners brengen de buitenwereld zo echt naar binnen.  De cliënten krijgen hierdoor ook meer zelfvertrouwen en creëren een mooi zinvol product. Het is een project dat een echte community heeft gevormd en ook een graag geziene gast is op lokale markten, scholen en festivals.

Naast deze verbinding tussen cliënten en de buitenwereld draagt dit project primair bij aan de verduurzaming en circulaire doelstellingen. Er vindt hergebruik plaats van bestaande materialen(stoffen en garens) en tevens worden enorme hoeveelheden plastic tassen bespaard.
 

Een gemiddelde Nederlander verbruikt circa 50 plastic tassen per jaar. Green Bag Lady heeft al 4000 tassen gemaakt, dus zijn er door ons project al 20.000 plastic tassen per jaar bespaard. Daarnaast draagt het project enorm bij aan de bewustwording van de verspilling. Dat zien we niet alleen bij de mensen die de tassen gebruiken maar ook zeker bij de cliënten en vrijwilligers.

Het is een project dat er voor zorgt dat er ook veel mensen uit de maatschappij de weg vinden naar onze locaties. Of het nu is om materialen  te doneren, om mee te helpen of uit pure nieuwsgierigheid naar de activiteiten.

Het is voor Amarant als zorgorganisatie een win-win situatie. Green Bag Lady sluit aan bij doelstellingen rondom zinvolle dagbesteding en een volwaardig burgerschap van onze cliënten, het stimuleert participatie en verbinding met de maatschappij, onze cliënten komen ook vaker zelf in aanraking met de maatschappij en het draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Amarant binnen de Greendeal Zorg 2.0.

  

https://futureproof.community/uploads/fa872f71787c5a5712466ea914a9a176_large.jpeg
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?