MINT zorgadvies - praktisch duurzaamheidsadvies voor uw zorginstelling!

GOAL & TARGET
Het verlenen van praktisch en duurzaam advies
MINT zorgadvies - praktisch duurzaamheidsadvies voor uw zorginstelling!
solution

Duurzaamheid in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker. Niet zo gek ook, aangezien 7% van de CO2-uitstoot van Nederland is afkomstig uit de zorgsector. Deze CO2-uitstoot heeft ook nog eens negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mens. Verduurzaming in de zorg is dus hard nodig! Maar waar te beginnen?
 

MINT zorgadvies heeft een tool ontwikkeld waarmee dit berekend kan worden. Zo weet je zeker dat jouw inspanningen het maximale effect hebben op de duurzaamheid. Samen met een multidisciplinair team binnen het ziekenhuis wordt de huidige situatie geanalyseerd. Verschillende afdelingen worden zo bij elkaar gebracht, om de situatie vanuit meerdere standpunten te bekijken. Daarna worden oplossingen bedacht om de duurzaamheid te vergroten. Door de multidisciplinaire aanpak, hebben deze oplossingen een grotere kans van slagen. MINT zorgadvies berekent de impact van elke oplossing, en geeft advies aan de zorginstelling welke oplossingen het beste ingevoerd kunnen worden in de praktijk. Door het gebruik van deze tool zijn de oplossingen evidence based, en gaat er geen kostbare tijd en moeite verloren aan minder waardevolle oplossingen. Ook bij de implementatie en een check achteraf is MINT zorgadvies betrokken, om de zorginstellingen een helpende hand te bieden.

Duurzaamheid is een erg breed begrip. MINT zorgadvies onderscheidt drie vormen van duurzaamheid: energie, water, en afval. Deze onderwerpen worden benaderd volgens het reduce, reuse, recycle principe. Wat betreft duurzaamheid is het het beste om het gebruik van afval of water of het genereren van afval te voorkomen. Daarna kan worden nagedacht over het hergebruik of recyclen van het proces. Door deze aanpak te volgen, wordt duurzaamheid zo efficiënt mogelijk ingevoerd in de praktijk.

MINT zorgadvies is ontstaan uit een samenwerking tussen de TU Delft en het LUMC. De methode van MINT zorgadvies is gevalideerd en getest in de praktijk op de OK van het LUMC, samen met een divers team van zorgprofessionals. Daar bleek deze methode erg geschikt voor het systematisch aanpakken van duurzaamheid. Vanwege het enthousiasme van verschillende zorgprofessionals en de vraag naar duurzaamheidsadvies, is MINT zorgadvies ontstaan. Op dit moment is MINT zorgadvies bezig met een project bij de launching customer. Gesprekken met verschillende zorginstellingen zijn in volle gang, om ook daar aan de slag te gaan met duurzaamheid.

MINT zorgadvies werkt samen met Van Straten Medical om een recyclingsprogramma op te zetten voor lastig te recyclen verpakkingsmateriaal (blue wrap). Door de samenwerking tussen deze bedrijven is de bereikbaarheid van duurzaamheid nog groter.

Duurzaamheid in de zorg is geen keuze meer, het is een must. MINT zorgadvies gelooft dat duurzaamheid voor elk ziekenhuis bereikbaar moet zijn. Daarom geeft MINT zorgadvies praktisch, uniek, en evidence based duurzaamheidsadvies. MINT zorgadvies laat zien dat duurzaam zijn niet moeilijk is, maar juist leuk! 

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?