Opvangen van SF6-gas

GOAL & TARGET
Opvangen van SF6-gas zodat dit niet in het milieu terecht komt maar verwerkt kan worden,
Opvangen van SF6-gas
solution

SF6 gas (Zwavelhexafluoride gas) is een kleurloos en geurloos gas. SF6 heeft een hogere doorslagspanning dan lucht en wordt, mede door zijn goede koelende en isolerende eigenschappen, toegepast in de elektrotechniek

SF6 gas is niet giftig, niet chemisch gevaarlijk en niet schadelijk voor de Ozonlaag. Maar als het vrij komt in de lucht, kan het het broeikaseffect versterken. Ter vergelijking: 1 kg SF6 heeft eenzelfde bijdrage als 22.600 kg CO2. (als een auto 117 gram CO2 per km uitstoot, komt dit overeen met 193.000 km).

Lineaire versneller
Om die reden heeft de EU het gebruik van SF6 aan banden gelegd en mag het bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden in dubbelglas, sportschoenen.
Op de afdeling Radiotherapie worden mensen behandeld met kanker. Voor de behandeling worden ze dagelijks bestraald met behulp van een lineaire versneller. In deze versneller wordt SF6 gas gebruikt in het hoogspanningsgedeelte.
In een versneller zit zo’n 300 gram SF6  gas dat gemiddeld één keer per jaar vervangen wordt. Ter vergelijking: 300 gram SF6  komt overeen met de CO2 uitstoot van een gemiddeld gezin van 2 volwassen en 2 kinderen, gedurende 8 maanden!

Opvangen van het gas
Recentelijk is een installatie aangeschaft waarmee we het gas kunnen opvangen zodat het niet in het milieu komt maar opgevangen wordt in een gasfles. Het opgevangen SF6 gas wordt later verwerkt. Onze afdeling heeft op dit moment 8 lineaire versnellers. Dit betekent dat door deze oplossing er gemiddeld 2,4 kg SF6 kg per jaar (vergelijkbaar met 54.240 kg CO2) minder in het milieu terecht komt.
Zo dragen wij bij aan de verduurzaming van de zorg.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?