Scheiden van plastic afval in het AMC

GOAL & TARGET
Er zijn twee goede manieren om te werken aan afvalvermindering in het AMC
Scheiden van plastic afval in het AMC
solution

Mijn duurzaam voorstel voor het AMC is tweeledig: het is een eenvoudig, haalbaar voorstel met dagelijks concreet resultaat. 

Amsterdam Medisch Centrum (AMC)

Het AMC is een ziekenhuis in Amsterdam. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht en het verzorgen van onderwijs en opleiding. 

Minder plastic in de zorg

Mijn duurzaam voorstel voor het AMC is tweeledig: het is een eenvoudig, haalbaar voorstel met dagelijks concreet resultaat:

  • Het scheiden van plastic afval: de bekertjes (maar die moeten eigenlijk weg), plastic rondom infuuszakken en spuiten: we verbruiken dagelijks veel plastic in het ziekenhuis en alles verdwijnt in dezelfde afvalbak. Een kleine moeite om -net als vertrouwelijk papier apart wordt ingezameld- aparte bakken voor plastic neer te zetten. En een groot resultaat!

  • Plastic bekertjes uit de koffie-automaat vervangen door danwel recyclebaar karton, danwel geen wegwerp (ieder z’n eigen beker)
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?