Wij zoeken ziekenhuizen voor deelname in een circulair programma: verlagen van de afvalkosten en de Co2 footprint.

GOAL & TARGET
Een oplossing voor verspilling: ziekenhuisafval als grondstof voor nieuwe medische producten.
Wij zoeken ziekenhuizen voor deelname in een circulair programma: verlagen van de afvalkosten en de Co2 footprint.
solution

Grondstoffen worden schaarser en duurder en afvalstromen nemen toe. Omdat de aarde onze consumptiebehoefte niet meer kan bijhouden is er toenemende belangstelling voor een circulaire economie. Met circulair instrumentbeheer halen we afval op, smelten het om en gebruiken dit als grondstof voor het maken van nieuwe medische producten. 

Het programma Circulair Instrumentbeheer dat door Van Straten Medical wordt uitgevoerd bestaat uit:

  1. OK instrumentarium reviseren en repareren naar new manufacturing’s condition in plaats van om te ruilen voor nieuwe instrumenten.
  2. Afgekeurde instrumenten, gebruikt disposable instrumentarium en ander RVS afval halen we op, indien noodzakelijk decontamineren, en omsmelten naar RVS plaatwerk.
  3. Ophalen van overig afval zoals inpakpapier met als doel herwerken naar bruikbare blokken die als grondstof dienen voor het maken van andere producten.

Het plaatwerk dat wij uit de smelterij terugkrijgen gebruiken wij in onze instrumentmakerij om nieuwe componenten te maken voor instrumentfixatie, FlexClean Medical-spoelonderdelen en instrumentnetten.

Wij roepen ziekenhuizen op om deel te nemen aan dit circulaire programma. Naast het programma dat wij nu sinds 2 jaar uitvoeren met een aantal ziekenhuizen voer ik samen met Tim Horeman vanuit de TU Delft meerjarig onderzoek uit om de effectiviteit van dit circulaire instrumentbeheer aan te tonen. In 2018 en 2019 hebben wij verschillende experimenten uitgevoerd waarbij we constateerden dat het circulair recyclen van ziekenhuisafval enerzijds tot kostenbesparingen kan leiden in het ziekenhuis en anderzijds afvalverspilling voorkomt. Wij hebben echter behoefte aan meer data om de effectiviteit en rendementsverhogingen aan te tonen. Ziekenhuizen die open staan om instrumenten na gebruik niet meer weg te gooien maar circulair willen laten herverwerken, dragen niet alleen bij aan duurzame oplossingen maar ook aan ons onderzoek. 

https://futureproof.community/uploads/5b245c8bc55075097e1a1d7519a0234b_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?