de Groene Top Trein

de Groene Top Trein
library

Welkom aan boord van de Groene Top Trein! Je bevindt je nu op het digitale platform van de Groene Top Trein. Vanaf 6 juli ben je welkom in de digitale coupé van de trein. Komende maanden verzamelen wij met jou de beste, slimste en meest inspirerende initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze brengen we aan boord van de groene trein die letterlijk op 27 november door Nederland gaat rijden en 5 stations aandoet om de initiatieven op te halen.

VN Klimaattop

De projecten worden 28 november als extra inspirerende en motiverende 'bagage' aangeboden aan de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, wanneer deze per Train to Paris naar de VN-Klimaattop in de Franse hoofdstad afreist. De Groene Top Trein biedt daarnaast een landelijk podium aan alle deelnemende klimaatinitiatieven, voorafgaand, hier in onze digitale coupé. En natuurlijk blijven hier de initiatieven ook na vertrek van de trein zichtbaar.

Voor wie

De Groene Top Trein biedt plaats aan organisaties, bedrijven en scholen met concrete initiatieven die de uitstoot van broeikasgassen tegengaan. Dit kunnen lopende projecten zijn, gerealiseerde initiatieven of ideeën voor de toekomst.

Doe mee

Meedoen? Hou de site van de Nederlandse Klimaatcoalitie in de gaten, hierop komt binnenkort het loket beschikbaar om jouw initiatief aan te melden of je aan te sluiten bij anderen.

Over de Groene Top Trein

De Groene Top Trein rijdt in opdracht van de Nederlandse klimaatcoalitie, ProRail en NS en wordt uitgevoerd door bureau mauritsgroen•mgmc.

e-mail: [email protected] • telefoonnummer: 06 155 434 61 
• kantoor: Wilhelminastraat 18, 2011 VM Haarlem

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?