Kansen creëren voor oudere werklozen als Java en .Net programmeur

Kansen creëren voor oudere werklozen als Java en .Net programmeur
solution

Iedereen wil een bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar wat als je nou ouder dan 50 bent en werkloos? Dan blijkt het in de praktijk uiterst moeilijk te zijn weer een goede baan te vinden. Die uitdaging pakt ProgramIT op. Na een uitgekiend opleidingsprogramma tot Java of .Net programmeur brengen wij hen gemotiveerd en kundig terug naar de arbeidsmarkt.

Goede mensen gezocht

ProgramIT is een initiatief van Ger Erades, een door de wol geverfde sales consultant, en Mayta Braun, auteur en organisatieontwikkelaar. De directe aanleiding voor het oprichten van ProgramIT is dat zij door hun opdrachtgevers steeds geconfronteerd werden met dezelfde vraag: 'wij zoeken goede mensen, maar kunnen ze niet vinden'. In de praktijk blijkt het ook daadwerkelijk zeer lastig te zijn om in bepaalde vakgebieden goede mensen te vinden. Tegelijkertijd zitten er 700.000 mensen thuis duimen te draaien, vaak ongewild, en zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. 

Samenwerken aan mogelijkheden

Met dit gegeven is ProgramIT aan de slag gegaan, en richt zich op het opleiden en vervolgens detacheren van werkzoekenden. Met een scherpe focus op ICT functies, waarbij een relevante achtergrond niet noodzakelijk is, maar hooguit een pré. De kandidaten, op HBO of WO niveau, worden aangereikt vanuit het UWV en de Gemeente Eindhoven, en worden op- en bijgeschoold tot Java en .Net programmeurs. Op basis van de specifieke klantbehoefte kan dat bijvoorbeeld ook Sharepoint of HTML zijn. 

Korte opleiding, langdurige arbeidskansen

Gedurende een jaar opleiden en werken ligt de nadruk in de eerste drie maanden op leren en praktijkervaring opdoen, en de 9 maanden daarna ligt de nadruk op werken, maar blijven de kandidaten ook geschoold worden. In totaal is de opleidingsinspanning in het eerste jaar 55 dagen (exclusief zelfstudie). 

Leeftijd niet belangrijk

De leeftijd van de kandidaten is van secundair belang, maar extra aandacht gaat uit naar 50 plussers en kandidaten die via de participatiewet in aanmerking komen voor het traject. Enerzijds omdat het voor hen extreem lastig is om (terug) te komen op de arbeidsmarkt, en anderzijds heeft dit vanuit de participatiewet ook voor de opdrachtgever belangrijke voordelen.

Kennis en ervaring

Uiteraard ligt het zwaartepunt in de opleiding op ICT kennis en ervaring. In drie maanden worden zij klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te gaan. Met certificaten voor OCA en OCP (voor de Java mensen) en Scrum Master. De .Netters halen uiteraard hun Microsoft certificaten. 

Gezond en fit aan de slag

ProgramIT doet meer dan dat. Een belangrijk uitgangspunt is dat kandidaten ook fysiek sterk moeten zijn voordat zij aan de slag gaan, en daarom gaan zij gedurende het eerste jaar twee maal per week (verplicht) naar de sportschool. Voeding, fitheid, kracht en energie zijn de uitgangspunten. De derde pijler in het opleidingsprogramma is persoonlijke effectiviteit en mentale weerbaarheid. Dat stuk wordt in training en coaching opgepakt door Itasc Nederland. 

De nieuwe juniors

Kortom, ProgramIT leidt enthousiaste en gemotiveerde, hoog opgeleide werkzoekenden in een jaar tijd op tot junior programmeurs. Daarbij wordt veel tijd en aandacht besteedt aan fysiek en mentaal. Vervolgens worden zij gedetacheerd.  

Van uitdaging naar oplossing

Waar zou voor u de win – win kunnen ontstaan? In het gegeven dat er veel ICT-ers gezocht worden die lastig te vinden zijn. ProgramIT heeft de juiste kandidaten, en leidt hen maatwerkgericht op zodat zij passen binnen de specifieke organisatie omgeving.  

Daarbij neemt ProgramIT gedurende een jaar het opleidings- en begeleidingsprogramma voor haar rekening nemen. Zodat de organisatie van de opdrachtgever geheel ontzorgt wordt met betrekking tot de W&S, opleiding, begeleiding en arbeidsvoorwaarden.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?