Stichting Grien zoekt akkerbouwers en glastuinbouwers die reststromen aanbieden in Noord-Nederland.

GOAL & TARGET
Wij willen graag voedselverspilling tegengaan: daarom brengen we reststromen in kaart en onderzoeken wij de vermarkting.
MATCHED
This challenge has been matched
Stichting Grien zoekt akkerbouwers en glastuinbouwers die reststromen aanbieden in Noord-Nederland.
MATCHED
challenge

Stichting Grien ontwikkelt zich tot het kenniscentrum van Noord-Nederland op het gebied van het terugbrengen van verspilling in de gehele voedselketen, met hierbij een duidelijke focus op AGF-producten. Wij willen onderzoeken welke producten er van reststromen, zijstromen en derving gemaakt kunnen worden en op welke wijze deze vermarkt kunnen worden.

Voedselverspilling

Wij van stichting Grien willen als kennisinstelling andere partijen die voedselverspilling actief proberen te verminderen inspireren, activeren en verbinden. Zo kunnen we samen streven naar een gesloten voedsel-kringloop. Dit doen wij door voedsel te laten verbouwen waar het voor bestemd is: humane consumptie. Binnen de voedselverspilling komen wij een grote variëteit aan producten tegen die veelal slechts om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de behoefte en wensen van de markt. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw en (glas)tuinbouw en worden puur vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren en/of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. Wij zien hier dus een enorm potentieel.

Reststromen in kaart brengen

Door de reststromen in Noord-Nederland in kaart te brengen krijgen we dus een duidelijk beeld van aantallen, aanbieders en soorten stromen. Deze kennis willen wij uiteraard delen met alle betrokken partijen. Om dit verder te kunnen concretiseren en betrokken partijen verder te activeren, zijn wij bezig met de ontwikkeling en realisatie van een marktplaats (fysiek dan wel in de vorm van een app) en een regionale streekmarkt.

1. Marktplaats (vraag en aanbod) waar met behulp van ICT inzichtelijk zal worden gemaakt welke producten, in welke kwaliteit beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend, proberen wij hier vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen

  • Transport/distributie
  • Sorteren/opslag
  • Kwaliteitscontrole

2. Overdekte streekmarkt

  • Regionale streek- en duurzaamheidsmarkt (tevens testmarkt)
  • Eten & drinken: verschillende keukens, wijn- & koffiebar (zoveel mogelijk gebruik makend van reststromen, biologische en/of streekproducten)  

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar akkerbouwers en glastuinbouwers die reststromen aanbieden aan andere partijen. Op deze manier kunnen wij deze stromen in kaart brengen en werken aan het reduceren van voedselverspilling! Wij richten ons in eerste instantie op:

  •  Aardappelen
  • Wortelen
  • Tomaten
  • Uien
  • Alle soorten fruit

Uiteindelijk zijn alle reststromen vanuit voedselverspilling welkom! De aangeboden hoeveelheden (klein of groot) maakt ons in principe niet uit. Het is onze ambitie om uiteindelijk alle vormen van voedselverspilling tegen te gaan.

Kom in contact met ons!

Kortom: heb jij reststromen van deze producten die je al aan een andere partij aanbiedt of zou je dit willen doen? Upload dit dan als jouw oplossing en kom in contact met ons!

Rabobank Circular Economy Challenge

Deze uitdaging is onderdeel van de Rabobank Circular Economy Challenge. Samen met MVO Nederland en KPMG stimuleert de Rabobank ondernemers om circulair te ondernemen. Het doel is om uiteindelijk 100 bedrijven in regionale challenges te helpen bij het omschakelen van een lineair naar een circulair business model. Op futureproof.community matchen we de bedrijfsuitdagingen van deze ondernemers met circulaire en innovatieve oplossingen.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?

Josephine Kuenen
Josephine Kuenen

Beste Stichting Grien,

Ik ben Josephine en ik ben bezig met een nieuw project: DSTSPN. (dessertspoon), waarvoor ik yoghurts, vla's en andere (kinder)toetjes maak. Deze zijn verantwoord (zonder toegevoegde suikers) en zo circulair mogelijk, gemaakt met fruitsoorten die niet conform de marktstandaarden worden verkocht en daardoor in de prullenbak belanden. Ik zou heel graag met jullie in contact komen omdat ik ook op zoek ben naar afzetters die met dit soort aantallen fruit kampen. Kortom: ik zou een afnemer kunnen zijn in de toekomst. Ik kom daarom graag met jullie in contact. Hoor graag! Email: [email protected]

02 March 2019 14:35