Nederlandse mkb-bedrijven en multinationals als Mars sluiten zich aan bij duurzaam initiatief van MVO Nederland in India

GOAL & TARGET
Bedrijven gaan verpakkingen maken van afvalproduct uit India
Nederlandse mkb-bedrijven en multinationals als Mars sluiten zich aan bij duurzaam initiatief van MVO Nederland in India
library

MVO Nederland brengt negen bedrijven en organisaties samen die in India verpakkingen en andere producten willen maken van rijststro. Rijststro is afval van rijstplanten dat vaak wordt verbrand na de oogst, met smog tot gevolg. 

Schone lucht

Nederlandse bedrijven als PaperWise, Bio4Pack en Ecor tekenen samen met multinationals als Mars en LT Foods een overeenkomst waarin ze de ambitie uitspreken om uiterlijk in 2020 rijststroproducten op de markt te brengen. Hiermee dragen ze bij aan een schonere lucht en extra inkomsten voor rijstboeren in India.

Afval met potentie

Uit onderzoek van MVO Nederland en de Nederlandse ambassade in India uit 2018 blijkt dat rijststro goed te verwerken is tot onder meer verpakkingen, papier en meubelpanelen. Nederlandse bedrijven hebben de technologie om dat te doen, maar tot voor kort ontbrak de samenwerking in de keten om hiervoor een sluitend businessmodel op te zetten. Dankzij het samenbrengen van de Nederlandse bedrijven, multinationals en Indiase partners heeft MVO Nederland dit wél voor elkaar gekregen en kunnen de negen ondertekenaars aan de slag.

De overeenkomst dient als raamwerk voor een goed georganiseerde productieketen. Dat vergt onder meer een kostendekkende toestroom van stro vanaf de rijstvelden, hoogwaardige productiefaciliteiten in India, een goed ontwikkelde afzetmarkt, een eerlijke prijs voor alle betrokken partijen en aandacht voor duurzame productie op de rijstvelden zelf. 

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland: “Het is fantastisch om te zien dat we multinationals en mkb-bedrijven kunnen stimuleren duurzame businessmodellen toe te passen. Businessmodellen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen als luchtvervuiling en ontbossing. Het laat bovendien zien hoe we met ons netwerk kunnen zorgen voor een snelle transitie naar een nieuwe economie.”

Circulaire waardeketen

Peter van Rosmalen, directeur van PaperWise en een van de mkb-ondernemers die de overeenkomst ondertekent: “Wij zijn gespecialiseerd in het maken van papier en karton van landbouwafval. Het is geweldig dat we onze technologie nu kunnen inzetten om rijststro te verwerken in India. Dankzij MVO Nederland zijn we in contact gekomen met de partijen in India die nu ook deze overeenkomst tekenen.”

Marten van den Berg, ambassadeur van Nederland in India: “Dankzij de technologie van Ecor en PaperWise, en de matching van MVO Nederland met Indiase partners kunnen we een circulaire waardeketen opzetten. Publiek-private samenwerkingen als deze zijn cruciaal in het bereiken van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), waar zowel Nederland als India zich aan gecommitteerd hebben.”

De overeenkomst is in India ondertekend door LT Foods, Mars, PaperWise, Bio4Pack, FTS, Ecor, GVK, Haryana Agricultural University en MVO Nederland. Diezelfde dag zetten de ondertekenaars de eerste stappen in het uitwerken van de plannen. De samenwerking is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse ambassade in India, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Over het INDUS Forum

Voor de matchmaking van betrokken bedrijven en organisaties werd gebruik gemaakt van het INDUS Forum. Dit Forum werd ruim een jaar geleden in het leven geroepen om duurzame handel tussen Nederland en India te bevorderen. Op het INDUS Forum kunnen Nederlandse en Indiase bedrijven met duurzame ambities elkaar ontmoeten. Bedrijven uit Nederland en India kunnen hun duurzame oplossing of uitdaging online plaatsen. Vervolgens worden zij actief gematched aan relevante bedrijven door MVO Nederland en Solidaridad India. Voor meer informatie, check: www.indus-forum.com.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?