Financiering voor onderzoek en advies over je internationale keten

GOAL & TARGET
Financiering voor advies en onderzoek over je productieketen
Financiering voor onderzoek en advies over je internationale keten
solution

Ondernemers met duurzame, internationale ambities kunnen gebruik maken van de IMVO-vouchers. Daarmee krijg je financiële ondersteuning voor advies en onderzoek in je keten. 

Met de IMVO-voucher krijg je 50% terug van de gemaakte onderzoekskosten naar verduurzaming van de internationale handelsketen. Hieraan zit een maximumbedrag van € 10.000 (ex BTW). In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt MVO Nederland de beoordeling en de toekenning van de IMVO-vouchers. De afgelopen jaren hebben al meer dan 150 ondernemers gebruik gemaakt van de IMVO-voucher.

MKB-BEDRIJVEN

De IMVO-voucher is speciaal bedoeld voor MKB-ondernemers die zich willen richten op het verbeteren en verduurzamen van handelsrelaties binnen de keten. Denk daarbij aan onderzoek naar thema’s als arbeidsomstandigheden, de mensenrechtensituatie en/of het milieubeleid bij toekomstige of bestaande (directe of indirecte) handelspartners in BIC- of ontwikkelingslanden. Goed om te weten: projecten die zich richten op ontbossing, gender, kinderarbeid en leefbaar loon krijgen voorrang.

HOE HET WERKT

Om in aanmerking te komen voor de IMVO-voucher moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je onderneemt in een van de volgende landen 
  • Je bedrijft heeft 5 – 250 medewerkers
  • De advies of onderzoeksvraag gaat over internationale ketens
  • Je bent (of wordt) partner van MVO Nederland

Hier vind je alle informatie en het aanvraagformulier. 

Read more
Related SDGs what are SDGs
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?