De weg naar een klimaatneutrale betonsector

MATCHED
This challenge has been matched
De weg naar een klimaatneutrale betonsector
MATCHED
challenge

Een klimaatneutrale betonsector, dat klinkt als een ingewikkelde uitdaging. Maar volgens Heidelberg CementBenelux is dit haalbaar. In het kader van de Green Deal Duurzame Betonsector streven wij als bouwstoffenleverancier altijd naar verdere verduurzaming. Hoe komen we tot een klimaatneutrale betonketen? Intensieve samenwerking.

Hergebruik van materialen

Wanneer we spreken over verduurzaming van de betonsector praten we ook over hergebruik van bouwmaterialen. Design-for-recycling is haalbaar als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen: investeerder, financier, ontwerper, aannemer en sloper / recycler. Oud beton kan 100% recyclebaar zijn in nieuw beton. Hiervoor moet het vrijkomende ‘oude’ beton voldoen aan de normen voor recycling. Door betongranulaat uit de regio komt bespaart op vervoer en daarmee milieu-impact. Het is een kwestie van ondernemen en samen organiseren.

Gebruikslevensduur van beton

Architecten en aannemers kunnen met beton een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de bouw. Een duurzaam gebouw heeft een lange gebruikslevensduur en geen of weinig onderhoud nodig. Levensduurverlenging van gebouwen en andere constructies is mogelijk door flexibel met beton te ontwerpen wat de kansen op herbestemming verhoogt.

Het energieverbruik in de gebruiksfase van gebouwen is van groot belang. Door de installatie voor koelen en verwarmen te integreren in betonvloeren ontstaat een Thermisch Actief Gebouw (TAG). De betonvloer krijg zo meer functies en dient ook als opslagmedium (buffer) voor warmte en kou. Niet alleen levert TAG een belangrijke bijdrage aan energieneutraal bouwen, maar het is ook uitermate economisch en draagt bij aan een aangenaam binnenklimaat.

Vraagstukken

De versnipperde bouwmarkt vraagt om nieuwe business modellen met creatieve ideeën over samenwerking en financiering. Het Netwerk Beton van MVO Nederland werkt daar aan. Maar wat levert verduurzaming van de bouwsector op de lange termijn op? Publieke en private opdrachtgevers en ook financiers en verzekeraars zouden duurzame oplossingen met beton moeten stimuleren door ze consequent voor te schrijven bij aanbestedingen. Over de bouwcyclus gerekend is dat het meest economisch, bijvoorbeeld uitgedrukt in de total cost of ownership.

Kies voor duurzame betonoplossingen

HeidelbergCement Benelux ondersteunt klanten en afnemers om te kiezen voor duurzame betonoplossingen. Door klinkerarme en daarmee uiterst milieuvriendelijke cementsoorten te produceren en leveren. En door te investeren in betonpilots met alternatieve bindmiddelen zoals op basis van geopolymeer. Dit brengt de CO2-uitstoot van cementproductie omlaag en voorkomt dat een restproduct op de afvalberg belandt. Ook zetten wij ons in voor de volgende generatie, bijvoorbeeld door het technische betononderwijs te ondersteunen met informatie en kennis. 

https://futureproof.community/uploads/5e1188fadd9d4549fd6cbda6fa31d7f7_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?