Eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen

MATCHED
This challenge has been matched
Eco-innovaties blijven vaak op de plank liggen
MATCHED
challenge

Het is in de praktijk lastig voor gevestigde productieketens om grote stappen te zetten op het gebied van vergroening. De eco-innovaties kunnen hier invulling aan geven, maar deze blijven uit. Dit blijkt uit PBL-onderzoek naar eco-innovatie in de beton- en de glastuinbouwketen.

Waarom?

Dit komt doordat de vraag naar groenere producten ontbreekt, verduurzaming een heel nieuwe manier van werken vereist, die niet altijd aansluit bij gevestigde belangen, of doordat de investeringsruimte ontbreekt. Dit blijkt uit een analyse van de beton- en glastuinbouwketen door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), ‘Eco-innovatie in gevestigde productieketens’.

Verduurzaming gaat stap voor stap
Productieketens met gevestigde belangen, zoals de beton- en de glastuinbouwketen, zetten vooral in op stap-voor-stap verbetering van bestaande technieken (vaak gericht op kostprijsreductie). Her en der wordt al wel op kleine schaal gewerkt met duurzamere productieprocessen, maar tot grootschalige toepassingen komt het vooralsnog niet.

Weinig vraag naar groen beton
In de betonketen is het technisch al mogelijk om verder te vergroenen door bijvoorbeeld de betonsamenstelling te veranderen, het bouwproces aan te passen, of beton hoogwaardig te recyclen. In de praktijk blijkt het lastig om deze innovaties op te schalen. Er is nog nauwelijks vraag naar ‘groen’ beton en de keten kent een groot aantal regels en normen waar nieuwe producten maar moeilijk aan kunnen voldoen. De overheid zou, als grootste opdrachtgever van de bouw, haar aanbestedingsbeleid beter kunnen benutten om meer speelruimte te creëren voor eco-innovatie.

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik dan hier
Bron: PBL.

Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?