Rapport - Platform Circulaire Economie

Rapport - Platform Circulaire Economie
library

Welke onderzoeksactiviteiten zijn op het gebied van Circulaire Economie bij Hogescholen? Wat is de de haalbaarheid van een Platform Circulaire Economie? Dat is na te lezen in bijgaand rapport. Kan van nut zijn voor partijen die samenwerking zoeken met het onderwijs rondom CE.
Ook geeft het een overzicht van actuele (EU) CE-programma's.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?