Overijssel zoekt toepassingen waterstoftechnologie in huishoudens, industrie, mobiliteit en energie-infrastructuur

GOAL & TARGET
De provincie Overijssel onderzoekt toepassingen voor waterstof in huishoudens, industrie en kansen van waterstof voor transport en opslag van energie. Heb jij oplossingen of ervaring? Laat het weten:
MATCHED
This challenge has been matched
Overijssel zoekt toepassingen waterstoftechnologie in huishoudens, industrie, mobiliteit en energie-infrastructuur
MATCHED
challenge

Waterstof is een bekende duurzame technologie voor mobiliteit: voertuigen aangedreven door waterstof. En wellicht bestaan er meer mogelijkheden. De provincie Overijssel onderzoekt daarom toepassingen voor waterstof in huishoudens, de industrie en de kansen van waterstof voor transport en opslag van energie.

Het programma Nieuwe Energie Overijssel werkt aan een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet werken we aan 20% Nieuwe Energie in 2023. Binnen het programma werken we in een alliantie van de provincie, gemeente, netwerkbedrijven en corporaties aan onder andere het verduurzamen van woningen en gebouwen, bedrijven en industrie. Ook zetten we ons in voor duurzamer vervoer en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Waterstof biedt kansen op al die onderdelen van het programma.

Transport van waterstof via het gasnet

Waterstof biedt een alternatief voor transport van energie via het elektriciteitsnet. Door duurzame energie uit bijvoorbeeld wind en zon om te zetten in waterstof, is het mogelijk de energie over grotere afstand te vervoeren naar woningen, bedrijven en mobiliteitsknooppunten. Dat kan mogelijk via het gasnetwerk. Dit scheelt belasting van het elektriciteitsnetwerk en voorkomt daarmee uitbreiding van dit netwerk. Ook voorkomt het de overbodigheid van een goed aangelegd gasnetwerk wanneer we straks aardgasvrij zijn. De benodigde aanpassingen van het gasnetwerk zijn nog niet in kaart gebracht en is een vraagstuk in deze uitdaging.

Opslag van duurzame energie in waterstof

Waterstof kan fungeren als plek om langdurig energie in op te slaan. Bijvoorbeeld voor woningen of bedrijven die energie opwekken uit wind of zon, maar dat niet direct gebruiken. Dit slaan ze dan via elektrolyse op in waterstof. Waterstof is daarmee een alternatief voor energieopslag in batterijen. Het verschil is dat waterstof de energie langer vasthoudt. Op plekken waar dus veel tijd zit tussen de opwek en het gebruik van energie, is opslag in waterstof een goed alternatief. De provincie is nu op zoek naar locaties waar de (langdurige) opslag van energie in waterstof gewenst of kansrijk is.

Waterstof als brandstof voor voertuigen

De technologie van waterstof als brandstof voor voertuigen is al langer op de markt. Waterstof is vooral geschikt voor zwaarder transport en vervoer over langere afstanden en willen we daarom stimuleren. Dit levert naast duurzame vervoerskansen ook enkele logistieke vraagstukken voor de provincie op. Zoals de infrastructuur voor waterstof. Hoe kunnen we in Overijssel zorgen voor zogenoemde waterstof vulpunten en wat zijn daarvoor de meest geschikte plekken? Wellicht zijn knooppunten van goederenvervoer of overslagpunten (bijv. aan de rand van steden ten behoeve van Zero Emissie stadsdistributie) geschikt.

Waterstof als duurzame Nieuwe Energie

De provincie Overijssel ziet de kansen van waterstof als duurzame energietechnologie en zoekt voor elke mogelijke toepassing advies en concrete aanbieders van diensten en producten. Heb jij een oplossing? Plaats deze op de community of neem contact met ons op.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?

Fenna van de Watering
Fenna van de Watering

Ik zag ook dat ze in Dalfsen een prijsvraag hebben uitgeschreven over waterstof en dat er inmiddels en winnaar is geselecteerd...

13 July 2018 15:09
Kim van Dam
Kim van Dam

Dag Fenna,
Dank je voor je reactie. Goed te horen dat jullie daar al voortvarend mee aan de slag zijn. We blijven graag op de hoogte van de uitkomsten van jullie onderzoek. Die kunnen jullie t.z.t. misschien wel als oplossing hier op de community met ons delen!

27 June 2018 13:29
Fenna van de Watering
Fenna van de Watering

Wij zijn met een consortium van een aantal partijen die experts, technologie en lokaal draagvlak leveren waterstof potentie in Zwolle aan het onderzoeken. Hierin hebben we al vele gesprekken gevoerd en veel kennis opgedaan. Waterstof in Zwolle zou de bouwsteen kunnen vormen voor verdere uitrolling naar de rest van Overijssel.

31 May 2018 14:01