VVM: Going digital met milieurapportages

17 April 2019, 17:30 - 20:30. Utrecht, € 15,00

GOAL & TARGET
De mogelijkheden en kansen belichten van ontwikkelingen op digitaal gebied voor milieueffectrapportages.
VVM: Going digital met milieurapportages
event

17 April 2019 17:30 - 20:30

Wat betekent een verschuiving naar een digitale manier van werken voor M.E.R.? Deze VVM bijeenkomst belicht de mogelijkheden en kansen van ontwikkelingen op digitaal gebied voor milieueffectrapportages.

Interactieve rapporten

Digitaal en interactief rapporteren maakt rapporten toegankelijker en informatie begrijpelijker. Het biedt ook kansen bij het ontwikkelen van alternatieven, bij het betrekken van stakeholders of bij het gebruiken van de digitale gegevens in latere fases van projecten. Hierdoor ontstaan bovendien veel mogelijkheden om beter en transparanter te communiceren met besluitvormers en het publiek.

Hoe kijken we naar deze kansen en uitdagingen? Wat betekent het voor ons werkgebied, hoe kan het waarde toevoegen aan de besluitvorming en wat zijn belemmeringen voor een succesvolle implementatie?

Hoe staan we ervoor?

Tijdens de bijeenkomst zal Paul Eijssen (Royal HaskoningDHV) een beeld schetsen van de wijze waarop nu al gebruik wordt gemaakt  van digitale rapportage. Daarop zal vanuit de Commissie voor de m.e.r. (Rob Verheem) en vanuit het Ministerie (Bart Barten) worden gereflecteerd. Vervolgens volgt een discussie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de m.e.r.-praktijk en het bevoegd gezag? Is digitale informatie betrouwbaar en objectief? Zijn er aanpassingen nodig in de wetgeving? Hoe moeten we materiaal archiveren in geval van een juridische uitdaging?  Graag horen we uw visie op de ontwikkelingen!

Voorlopig programma

  • 17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
  • 18:00 Opening en inleiding door sectie m.e.r.
  • 18:05   Presentatie door Paul Eijssen (Royal HaskoningDHV)
  • 18:35 Reflectie van Rob Verheem (Commissie voor de m.e.r.) en Bart Barten (Ministerie)
  • 19:00   Discussie met de zaal
  • 19:30   Sluiting, tijd om met een drankje verder te praten
  • 20:30   Einde VVM Café

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?