VVM Café: water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie

20 February 2019, 17:00 - 20:30. Utrecht, € 15,00

GOAL & TARGET
Kennis vergaren hoe we maximale winst voor biodiversiteit en natuuropgave creëren.
VVM Café: water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie
event

20 February 2019 17:00 - 20:30

Lukt het ons in Nederland om onze natuuropgave te koppelen aan de wateropgave? Of delft de natuur het onderspit? Het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 belicht kansen en valkuilen.

Recente ervaringen met langdurige droogte en hevige regenval hebben ingrijpende gevolgen voor natuur en landbouw. Dit verhoogt de noodzaak tot overleg over mogelijke adaptatiestrategieën. Voor zowel het waarborgen van onze waterveiligheid als het realiseren van natuurdoelen vereisen veel dijken en wateren onderhoud. Hierdoor ontstaan allerlei kansen voor win-winprojecten. Door het verhogen of verbreden van dijken ontstaan bijvoorbeeld kansen voor natuurontwikkeling en waterbuffering. Hetzelfde geldt op een andere manier voor het aanpakken van beekdalen of het realiseren van een ecologische verbindingszone, al dan niet in combinatie met extensieve vormen van agrarische activiteiten. 

Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie

Hoe kunnen we al die ‘meekoppelkansen’ optimaal benutten? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café ‘Water en natuur, een oer-Hollandse combinatie met potentie’ op 20 februari 2019 in Utrecht. Peter Voorn, senior ecoloog bij afdeling Natuur en Landschap van Natuurmonumenten, houdt een pleidooi voor robuuste beekdalen, waarmee ons watersysteem kan worden aangepast op de verandering van het klimaat. Martha Bakker, waarnemend leerstoelhouder Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan de WUR gaat in op de vraag hoe we ons land moeten inrichten zodat alle functies van water/natuur optimaal tot hun recht komen. Twee co-referenten zullen kritische noten plaatsen bij de benadering van de sprekers. 

Kennis uitwisselen

Het doel van de avond is om kennis uit te wisselen over de gevolgen van klimaatverandering voor natuurontwikkeling en de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor boeren, natuurbeheerders en overheden. De doelgroep zijn professionals die met dit onderwerp te maken hebben en geïnteresseerden in biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw, waterbeheer en klimaatadaptatie.

Programma

  • 17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
  • 18:00 Opening en inleiding door sectie Biodiversiteit
  • 18:05 Biodiversiteit in relatie tot wateroverlast en droogte door Peter Voorn, Natuurmonumenten 
  • 18:30 Een nieuwe gebiedsindeling voor Nederland voor Martha Bakker, WUR
  • 18:55 Reacties van twee co-referenten
  • 19:05   Debat met de zaal
  • 19:35   Netwerkborrel
  • 20:30   Afsluiting

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?