VVM Café - Waterkwaliteitsmetingen door burgers? Zeker zinvol!

20 March 2019, 17:30 - 20:30. Utrecht, € 15,00

GOAL & TARGET
Hoe nuttig is deze citizen’s science op het gebied van waterkwaliteitsmetingen.
VVM Café - Waterkwaliteitsmetingen door burgers? Zeker zinvol!
event

20 March 2019 17:30 - 20:30

Steeds vaker voeren burgers zelf milieumetingen uit. Hoe nuttig is deze citizen’s science? Die vraag staat centraal tijdens het VVM Café van woensdag 20 maart. Dit gebeurt aan de hand van de ervaringen van burgeronderzoek voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Amsterdam en omgeving.

Annemarie van de Vusse van de VVM sectie Water heeft als betrokken burger van Amsterdam deze zomer zelf meegedaan aan de laatste ronde van metingen. Zij zal tijdens de bijeenkomst vertellen over de opgedane ervaringen en wat hiervan de meerwaarde is.

Waternet

Vervolgens is het woord aan Liesbeth Hersbach, projectleider bij Waternet, de uitvoerende dienst van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet heeft de afgelopen twee jaar burgers ingeschakeld om metingen in Amsterdam uit te voeren. Zij zal ingegaan op de opzet en de resultaten van de onderzoeken.

Het afgelopen jaar is de kennisinstelling Deltares betrokken geweest bij de interpretatie en evaluatie van dergelijke waterkwaliteitsonderzoeken. Bas van der Zaan  en Gerald Jan Ellen zullen bespreken wat het nut en de betrouwbaarheid van de metingen is. Plus hoe hierdoor de betrokkenheid van burgers versterkt kan worden.

Programma

  • 17:30 - Ontvangst met koffie/thee en mueslibol
  • 18:00 - Opening en inleiding door Annemarie van der Vusse van sectie Water
  • 18:15 - Opzet en resultaten van onderzoeken bij Waternet door Liesbeth Hersbach (Waternet)
  • 18:45 - Het nut en de betrouwbaarheid van metingen van burgers door Bas van der Zaan en Gerald Jan Ellen, beide (Deltares)
  • 19:15 - Debat met de zaal
  • 19:40 - Netwerkborrel
  • 20:30 - Afsluiting
Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?