Bedrijven verplicht aan de duurzame energie?

GOAL & TARGET
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd zijn vergeleken met 1990. Moeten bedrijven daarom verplicht worden om over te stappen op groene stroom?
Bedrijven verplicht aan de duurzame energie?
library

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd zijn vergeleken met 1990. Huishoudens kunnen hun steentje bijdragen, maar zeker bedrijven kunnen een grote rol spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2. Moeten bedrijven daarom verplicht worden over te stappen op groene stroom?

Huishoudens kunnen hun steentje bijdragen, maar zeker bedrijven kunnen een grote rol spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2. Veel bedrijven ondernemen al duurzaam en kiezen voor groene stroom. Maar om het doel van de gehalveerde CO2-uitstoot te kunnen halen, moeten nog veel meer bedrijven duurzame energie gaan gebruiken. Moeten bedrijven daarom verplicht worden over te stappen op groene stroom?

Het probleem

De afgelopen decennia is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer flink gestegen. De oorzaak hiervan is met name het verbranden van fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen. Door die verbranding verandert het klimaat. Daarom moet de hoeveelheid CO2 die we met z’n allen uitstoten omlaag. Dat kan door te kiezen voor duurzame energie. Duurzame energie, of groene energie, wordt op een duurzamere manier opgewekt. Er wordt gebruikgemaakt van hernieuwbare energiebronnen. En dat is veel beter voor het milieu. Een voorbeeld van zo’n energiebron is de wind die via windmolens gebruikt wordt om energie op te wekken.

Kostenverlaging

Inmiddels kiezen steeds meer bedrijven voor duurzamer ondernemen. Veel fabrieken, kantoren, treinen en trams gebruiken groene stroom. Dat doen ze natuurlijk vanwege het milieu. Maar er is ook een andere reden: milieubewust ondernemen zorgt voor een positiever imago omdat klanten het waarderen. En het is vaak goedkoper. Heb jij een bedrijf en twijfel je om over te stappen omdat je denkt dat groene stroom duurder is? Dat is niet zo. Wanneer bedrijven de kosten van energie vergelijken, merken ze vaak dat ze kunnen besparen op hun energierekening. De prijs van groene energie is tegenwoordig een stuk lager dan vroeger. Ook werken machines en apparatuur even goed op duurzame stroom als op grijze. Dus geen zorgen: er komt altijd genoeg elektriciteit uit het stopcontact.

Zelf opwekken

Bedrijven kunnen natuurlijk ook besluiten zelf energie op te wekken. Dit kan door het plaatsen van zonnepanelen op daken of in zonneweides, of door windmolens te bouwen. Dit is niet voor alle bedrijven een optie. Die kunnen dan overstappen op groene energie om zo mee te werken aan een beter milieu. Ook biedt de overheid hulp bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan voor sommige ondernemingen net even dat steuntje in de rug zijn.

Duurzame energie

Natuurlijk zijn er bedrijven die het niet zien zitten om over te stappen op duurzame energie. Maar die bedrijven, zeker als het grote bedrijven zijn, gaan het voelen in hun portemonnee. Bedrijven moeten namelijk emissierechten kopen als ze CO2 uitstoten. De prijs van deze emissierechten gaat steeds verder omhoog. Daardoor kost de CO2-uitstoot binnenkort zo veel dat bedrijven wel moeten overstappen op duurzame energie. Als de overheid de rest van de bedrijven gaat verplichten dat ook te doen, zijn we alweer een flinke stap verder om de CO2-uitstoot te halveren.

Read more
There are no matches yet. Match to this library
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this library item?