Duurzaam landschapsbeheer en energieopwekking op Landgoed Twickel

GOAL & TARGET
Het landgoed duurzaam in stand houden voor toekomstige generaties.
Duurzaam landschapsbeheer en energieopwekking op Landgoed Twickel
best practice

Vlakbij Delden in Twente ligt landgoed Twickel, bijna zeven eeuwen oud en 4.300 hectare groot. Twickel wil het landgoed duurzaam in stand te houden voor toekomstige generaties en zet daarom in op energie besparen en het slim opwekken van nieuwe energie.

Kenmerkend zijn het kasteel, de historische boerderijen en het kleinschalige coulisselandschap.  De rentmeesters van het landschap hebben één groot doel: het doorgeven van het landschap aan toekomstige generaties: 'Als we dit hier zo willen bewaren voor de generaties na ons, dan zaak om nu aan de slag te zijn met energie besparen en slim opwekken van nieuwe energie.'

Houtgestookte ketel

Vanaf december 2012 is de houtgestookte ketel op Landgoed Twickel in gebruik genomen. Het hout dat gebruikt wordt, komt van het landgoed en is niet geschikt voor verkoop.  Een deel van de opgewekte warmte in de houtgestookte ketel wordt ontkoppeld naar naastliggende gebouwen door middel van een buizenstelsel dat is aangelegd. Hiermee wordt de restwarmte naar een aantal boerderijen getransporteerd en kan er via een horizontale wisselaar worden verwarmd. Hiermee kan op kleine schaal, tegen lage kosten  en duurzaam warmwatervoorziening verzorgd worden.

Circulair Twickel

Daarnaast is men constant op zoek naar oplossingen voor energiereductie en -opwekking. Zoals het verduurzamen van de monumentale panden door de toepassing van dubbele beglazing, het voorzien van de staldaken met zonnepanelen en het gebruik van de restwarmte die ontstaat bij de boeren bij het koelen van de melk voor de warmtevoorziening van eigen gebruik. Dit, en nog meer initiatieven, maakt dat Twickel op circulaire wijze kijkt naar hun hele onderhoud, energie opwekking en maatschappij-inclusiviteit.

Read more
There are no matches yet. Match to this practice
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?