Nieuwe Nederlandse warmtemotor-technologie zoekt industriele partners voor vervolgontwikkeling.

GOAL & TARGET
Omzetting van ongebruikte laagwaardige warmte in nuttige mechanische energie voor pompen, compressie, koelen & vriezen
MATCHED
This challenge has been matched
Nieuwe Nederlandse warmtemotor-technologie zoekt industriele partners voor vervolgontwikkeling.
MATCHED
challenge

Encontech ontwikkelt nieuwe warmtemotor-technologie waarmee warmte >70C van iedere bron (zon, biomassa, geothermie, restwarmte) direct wordt omgezet in nuttige mechanische energie (tbv. pompen, compressors, koelers & vriezers, aandrijving & elektriciteitsproductie). Demo's op UT. Op zoek naar industriepartners voor verdere ontwikkeling.

Encontech, spin-off van de Universiteit Twente, heeft een nieuwe ‘heat engine’ technologie ontwikkeld. Demo’s op de UT-campus aanwezig.   Door het specifieke (isobaric expansion) engine ontwerp en de toegepaste werkmedia kan oa. gebruik worden gemaakt van veel lagere temperaturen (vanaf 70C en hoger) en frequenties (0,5 Hz), waardoor een aantal technische problemen met oa. afdichting en slijtage wordt voorkomen. De motor is daardoor veel simpeler en goedkoper.   Dit is een nieuwe Nederlandse technologie met vele mogelijke toepassingen (oa. tbv. pompen, kompressoren, koelers & vriezers). Vandaar dat we op zoek zijn naar - bij voorkeur Nederlandse - industriële partners voor applicatie-specifieke ontwikkeling van deze platform-technologie. Gedacht wordt aan samenwerking in  ‘industrial demonstrator’ projecten met potentiële fabrikanten van deze engine of met zgn. launching customers, partijen die in hun bedrijfsvoering beschikken over aanzienlijke hoeveelheden restwarmte.   Dus bent u geïnteresseerd in toekomstige productie en/of heeft u veel (rest)warmte ter beschikking, neem dan contact op.

Latest academic publication: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/1/154

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this challenge

Do you want to comment on this challenge?