Kennisfestival Lokale Energie Overijssel

07 February 2019, 15:30 - 21:45. Enexis Zwolle

GOAL & TARGET
7 februari is hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel; energietransitie en de rol van lokale partijen.
Kennisfestival Lokale Energie Overijssel
event

07 February 2019 15:30 - 21:45

Donderdag 7 februari is hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel. Een netwerkbijeenkomst die volledig in het teken staat van de energietransitie en de rol van lokale partijen, zoals de lokale energie initiatieven, gemeenten en provincie.

De dag kent een gevarieerd programma met diverse workshops: mensen uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen over lokale energieopwekking. Aspecten als draagvlak, samenwerking en financieringsmogelijkheden komen uitgebreid aan de orde. Voor bestuurders is een speciaal avondprogramma.

Gastspreker is Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Een organisatie die werkt aan 100% duurzame energie in 2030.

Wanneer
Donderdag 7 februari 2019, vanaf 15.30 tot 21.45 uur

Waar
Regiokantoor Enexis, Marsweg 5 te Zwolle

Voor wie
Lokale energie initiatiefnemers, gemeenten en provincie ambtenaren duurzaamheid en ruimtelijke ordening én bestuurders.

Meld je aan voor het Kennisfestival

Programma

15.30 uur          Inloop met koffie en thee

16.00 uur          Welkom door dagvoorzitter André van der Zee, met een interactief programma

16.30 uur          Workshop ronde 1

17.45 uur          Energy-Pitch 2019: de finalisten pitchen hun initiatief voor de vakjury en de zaal

18.30 uur          Pauze met warm buffet en inloop bestuurders

19.30 uur          Inleiding door Marjan Minnesma: Opschalen en opschieten! 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt!

20.15 uur           Prijsuitreiking winnaar Energy Pitch, door juryvoorzitter Henk Visser (directeur Enpuls)

20.30 uur          Workshopronde 2  

21.45 uur          Afsluiting met een drankje

Workshops

De workshops zijn informatief en veelal interactief. Mensen uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen. De presentaties worden vanuit verschillende invalshoeken gegeven, o.a. door lokale energie initiatieven, ambtenaren provincie en gemeenten, onderwijs en adviseurs.  

Eerste ronde (16.30-17.45 uur):

1.1. Echte participatie bij lokale energieopwekking: hoe realiseren we dat? 
Inleiders: Michiel Mulder (Natuur en Milieufederatie Groningen), Piet la Roi (Wij Duurzaam Staphorst) en Arthur Vermeulen (Raedthuys).
In het Klimaatakkoord is de ambitie afgesproken dat 50% van de grootschalige opwek van duurzame energie op land in lokaal eigendom komt.  Wat is er nodig om dit te realiseren en wat kunnen gemeenten hierin betekenen? Met voorbeelden uit de praktijk leggen we in deze informatiesessie uit hoe je geldstromen ook daadwerkelijk lokaal houdt en acceptatie in de omgeving vergroot.

1.2. Aardgasvrije wijken.
Inleiders: Timo Veen (Berkum Energieneutraal 2025, wijk in Zwolle) en Gertjan Brand (projectleider aardgasvrij bij Pioneering)
De aankomende jaren wordt gestart met aardgasvrije wijken. Wat betekent dit voor een wijk, hoe ga je samen aan de slag, met welke partijen, welke alternatieven zijn voorhanden en wie beslist? En: wat zijn de kansen voor inwoners, bedrijven en lokale initiatieven.

1.3. Van plan tot aansluiting: de rol van de netbeheerder bij grootschalige opwekking. 
Inleiders:  Rachel Marty (Enexis), Gert Jan Mulder (Enexis), Robbert Cornelissen (Coteq) en René Venendaal (Nieuwe Energie Overijssel)
Je wilt als lokaal energie initiatief een zonneveld of windmolen project realiseren. Tijdens deze workshop geven we tips om vertragingen te voorkomen, locatiekeuzes te optimaliseren en ruimtelijke aspecten goed mee te nemen in de overweging. De inleiders delen hun ervaringen over kritische succes- en faalfactoren.

1.4. Zonnevelden: hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing? 
Inleiders: Stephan Schorn (Eelerwoude) en Merel Enserink (Oversticht) 
Er komen bij gemeenten steeds meer aanvragen binnen voor de aanleg van zonnevelden. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Zaken als meervoudig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing, versterken van de biodiversiteit en natuurwaarden komen in deze workshop aan bod.

1.5. De verdienmodellen van zonprojecten voor energie coöperaties op een rij. 
Inleiders: Ruurd Huisman (Energie coöperatie De Wieden-Weerribben) en Dominique Doedens (IM-makelaar)
In deze workshop krijg je informatie over de laatste ontwikkelingen over de Postcoderoos regeling en andere verdienmodellen die je als lokaal initiatief kunt inzetten bij de opwekking van zonne-energie.

1.6. Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking Overijssel. 
Inleiders: Peter de Jong (Nieuwe Energie Overijssel) en Rien Juurlink (Lutten Levert)
In Overijssel is de uitdaging: 1.000 hectare aan zonne-energie in 2023. Een enorme opgave. Hoe realiseren we de ambitie in 2023 en wat kan jouw organisatie of gemeente hierbij betekenen? Hoe verkrijgen we draagvlak en participatie en verdelen we de lusten en lasten?

1.7. Hoe kom je als energie initiatief aan geld? 
Inleiders: Bernard Stornebrink (Energiefonds Overijssel) en Tim Lammers (provincie Overijssel)
In deze informatieve sessie worden de verschillende financieringsopties en -constructies van projecten op een rij gezet aan de hand van de verschillende projectfases. Denk aan: investeerders en crowdfunding (niet-coöperatief), postcoderoos en ledeninleg (coöperatief), lening bij de bank, subsidies en (energie)fondsen vanuit de overheid. Ook wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het projectbureau.

Tweede ronde (20.30-21.45 uur):

2.1. Overijssel energieneutraal: het kan als u het wilt! 
Inleiders: Marjan Minnesma (Urgenda) en Annemieke Traag (gedeputeerde Energie, Milieu en Europa) 
De energietransitie is een enorme uitdaging. U als bestuurder speelt in dit proces een cruciale rol. Het is een spannend proces waarbij belangen, emoties, participatie en lef een grote rol spelen. Belangrijke aandachtspunten zijn: welke stappen moeten er worden gezet en wat is daarbij uw rol als bestuurder? En hoe krijgen we alle mensen mee in dit proces? Een interactieve workshop voor bestuurders.

2.2. Echte participatie bij lokale energieopwekking: hoe realiseren we dat? 
Inleiders: Michiel Mulder (Natuur en Milieufederatie Groningen), Piet la Roi (Wij Duurzaam Staphorst) en Arthur Vermeulen (Raedthuys)
In het Klimaatakkoord is de ambitie afgesproken dat 50% van de grootschalige opwek van duurzame energie op land in lokaal eigendom komt. Wat is er nodig om dit te realiseren en wat kunnen gemeenten hierin betekenen? Met voorbeelden uit de praktijk leggen we in deze informatiesessie uit hoe je geldstromen ook daadwerkelijk lokaal houdt en acceptatie in de omgeving vergroot.

2.3. Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking Overijssel. 
Inleiders: Peter de Jong (Nieuwe Energie Overijssel) en Rien Juurlink (Lutten Levert)
In Overijssel is de uitdaging: 1.000 hectare aan zonne-energie in 2023. Een enorme opgave. Hoe realiseren we de ambitie in 2023 en wat kan jouw organisatie of gemeente hierbij betekenen? Hoe verkrijgen we draagvlak en participatie en verdelen we de lusten en lasten?

2.4. Betrekken van bewoners bij je energie initiatief. Hoe krijg je ze mee? 
Inleiders: John Verheijden (ZutphenEnergie), Igor ter Halle (Hogeschool Windesheim) en Pascal de Vries (Hogeschool Windesheim)
Als coöperatie wil je zoveel mogelijk leden en klanten werven voor je initiatief. Maar hoe overtuig je mensen om zich bij jouw initiatief aan te sluiten? In deze workshop krijg je tips en trucs van ZutphenEnergie en van docenten communicatie van Hogeschool Windesheim.

2.5. Regionale Energie Strategieën in Overijssel, wat is de rol van energie coöperaties? 
Inleiders: Annie van der Pas (Natuur en Milieu Federaties) en Ron van der Linden (RES West Overijssel)
Het Klimaatakkoord vraagt om een nieuwe manier van samenwerken van provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers. Zij stellen per regio gezamenlijk een Regionale Energie Strategie op. In de RES staat welke bijdrage de regio gaat leveren in de nationale opgaven hernieuwbare elektriciteit en de warmtetransitie. Op dit moment worden de RES Twente en West Overijssel opgesteld. Wat is de stand van zaken en welke rol hebben energiecoöperaties daarin?

Voor meer informatie over het programma, neem contact op met Natuur en Milieu Overijssel (038) 425 09 60.

Read more
There are no matches yet. Match to this event
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this event?