Kennisdocument houtstook Nederland

GOAL & TARGET
Het kennisdocument Houtstook Nederland geeft een feitelijk overzicht van de situatie rondom de stook van biomassa voor warmteopwekking in de gebouwde omgeving.
Kennisdocument houtstook Nederland
library

Verbranding van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels vertegenwoordigt bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland. In absolute zin neemt de warmteproductie uit kachels en ketels steeds verder toe.

Houtstook in de gebouwde omgeving vindt bijvoorbeeld plaats bij particulieren in open haarden en kachels. Bedrijfsmatige toepassingen van houtstook in de gebouwde omgeving betreffen o.a. zwembaden, kantoren en andere utiliteitsgebouwen.

Feitelijk overzicht

Er bestaat echter ook maatschappelijke onrust rondom verschillende duurzaamheidsaspecten. Onder andere hinder en gezondheidsaspecten door houtrook zijn daarbij belangrijke thema’s. Het kennisdocument Houtstook Nederland is geschreven om een feitelijk overzicht te geven van de situatie rondom de stook van biomassa voor warmteopwekking in de gebouwde omgeving.

In het document vind je onder andere informatie over de huidige situatie, wet- en regelgeving, gezondheidseffecten en luchtkwaliteit. Daarnaast vind je ook een aantal maatregelen om overlast van houtstook tegen te gaan.

Kennisdocument Houtstook Nederland Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library item?