Bedrijfsbureau ondersteunt lokale energie-initiatieven

GOAL & TARGET
Lokale energie-initiatieven ontlasten
Bedrijfsbureau ondersteunt lokale energie-initiatieven
solution

Het opzetten van energiecoörperaties vraagt toewijding, geduld, doorzetting en heel veel tijd. Een Bedrijfsbereau kan energiecoörporaties ondersteunen.

Bestuurders van energiecoöperaties zijn veelal enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers. Het ontwikkelen en realiseren van zonneweides is vaak een uitdaging. Ook flexibiliteit van het energienet wordt een steeds belangrijke ‘time changer’ voor de energietransitie. Hiervoor moeten aansprekende projecten worden opgezet. Dat vraagt toewijding, geduld, doorzetting en heel veel tijd. Er komt ook veel bij kijken aan noodzakelijke technische, inhoudelijke en financiële kennis en kunde en natuurlijke vele administratieve handelingen.


Het vanaf dag één samenwerken van een energiecoöperatie met een regionaal opererend Bedrijfsbureau is profijtelijk. Door het Bedrijfsbureau kunnen de benodigde zaken worden voorbereid en onderbouwd en de te maken keuzes op het juiste moment aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur wordt daarmee ontlast en kan zich concentreren op haar kerntaken. Namelijk de lokale verbinding met de inwoners maximaliseren.
 
Voorbeelden van Endona en Escozon zijn Energiepark Heeten; GridFlex; Flexcoop; aFRR pilot Tennet en ontwikkeling van grootschalige opslag.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?