Brandstofbesparing, competitie en bewustwording in de Mobilititeitsbattle Zwolle - Kampen 2015

Brandstofbesparing, competitie en bewustwording in de Mobilititeitsbattle Zwolle - Kampen 2015
solution

In de Mobiliteitsbattle Zwolle-Kampen 2015 strijden 5 bedrijven met in totaal 63 deelnemers om in 6 maanden tijd zoveel mogelijk brandstof te besparen en spits te mijden. Alle deelnemers hebben een kastje in de auto waarmee hun rijgedrag wordt gemonitord. Via een online omgeving krijgen zij feedback en worden de scores gemeten.

https://futureproof.community/uploads/eb79364ab9f153c932e64b64aec747ed_large.jpg

Zienergie organiseert de Mobiliteitsbattle Zwolle-Kampen 2015 in samenwerking met het overheidsprogramma Beter Benutten Zwolle-Kampen Netwerkstad.

Eerste periodekampioen

Thorbecke adviseurs uit Zwolle mag zich de eerste periodekampioen noemen. Lyempf Kampen heeft van alle deelnemers in september het best gescoord voor het spitsmijden en het kiezen voor alternatief vervoer.

Verbetering rijscores en fikse brandstofbesparing

Sinds de start van de Mobiliteitsbattle hebben alle deelnemers hun rijscores verbeterd. Tijdens de nulmeting is een gemiddelde score van een 7,1 gemeten. In de afgelopen week is deze score al gestegen tot een 8,5. Dit komt overeen met een gemiddelde brandstofbesparing van meer dan 10%!

Motivatie

We zijn zeer verrast door de inzet van alle deelnemers. Iedereen is zeer gemotiveerd om een zo hoog mogelijk score te behalen. We kunnen dan ook bijna niet wachten om te zien wie de volgende periodekampioen gaat worden.

https://futureproof.community/uploads/6927fc3d0ee194389df4b2bf655a57d8_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?