Deventer op weg naar klimaatneutraal

Deventer op weg naar klimaatneutraal
solution

Het Deventer model voor de realisatie van windmolens omvat een gezamenlijke financiering door inwoners van Deventer via de coöperatie en een commerciële partij. Het initiatief voor oprichting van de coöperatie werd sterk gesteund door de gemeente die wil streven naar een energie-neutrale stad in 2030.

Voorwaarde

In Deventer zijn twee windmolens gerealiseerd vlak langs de A1. Eis bij het vergunnen van de locatie was dat de onderneming die de molens zou bouwen en exploiteren een deel van het eigendom zou reserveren voor geïnteresseerde bewoners. Mede hierom is een coöperatie opgericht die bewoners in de gesprekken kon vertegenwoordigen en kon beoordelen of het bedrijfsplan voor de molens goed in elkaar zat.

Coöperatie

Een eerste stap was dus het formeren van de coöperatie, met een directeur die met de voorbereiding van de investering was belast. Met hulp van een werkgroep werd het bedrijfsplan van de commerciële partij, Raedthuys, doorgenomen en op punten bijgesteld.

Werving

De tweede stap was het werven van voldoende bewoners die certificaten zouden kopen voor de financiering van 25% van de molens. Hiervoor moest ruim € 400.000 bij elkaar worden gebracht. Dat ging voorspoedig, waardoor de derde stap, het opzetten van een joint venture, kon worden gerealiseerd.

Realisatie

En met succes, 31 oktober 2015 was de officiële opening en zijn de molens overgedragen van de bouwer aan de joint venture.

Het succes van het realiseren van de molens, die een landmark vormen voor de stad, laat zien dat het ondanks sterke tegenstand in de raad en in de stad, mogelijk is om een project als dit te realiseren. Dat kon door ook de voorstanders te mobiliseren en deelgenoot te maken van het project. Ook de planologische inpassing was belangrijk en is nu redelijk geslaagd te noemen. Grootste struikelblok voor realisatie van dit soort initiatieven lijkt dat degenen die tegen zijn gemakkelijk een manier vinden om hun ongenoegen te uiten. Media willen de controverse graag en groot brengen. Daarbij wordt door de tegenstanders alles uit de kast gehaald, van het bijbuigen van de feiten (molens werken alleen met subsidie) tot esthetische kwaliteiten (horizonvervuiling). Er zijn weinig voorstanders die daar openlijk iets tegenover zetten zoals goed voor het imago van de stad, stap op weg naar het realiseren van de duurzaamheidsagenda, kans voor iedereen om deel te nemen, meedoen aan werkelijk schone energie, en last but not least, je zou ze ook mooi kunnen vinden en zien als teken van het kiezen voor schone energie. Dat soort geluiden haalt de krant veel minder makkelijk.

Deventer model

Inmiddels staat de samenwerking tussen commerciële partijen en bewoners om windmolens te bouwen bekend als het Deventer model. De werving van certificaathouders bleek goed te doen, natuurlijk ook vanwege de lage rentestand, die bewoners over de streep trok om hier spaargeld in te steken. De werkgroep die de cijfers uit-en-te-na heeft doorgenomen, kon aan het bestuur melden dat er een grote kans was op een redelijk rendement en dat de risico’s voldoende waren afgedekt. 

Uitdaging

De volgende stap is het plaatsen van nog drie windmolens. De huidige twee leveren stroom voor circa 6,5 % van de Deventer huishoudens. Dus alleen voor elektriciteit van huishoudens zijn 32 windmolens, of het equivalent daarvan nodig. Voor vervoer en industrie nog eens drie keer zo veel. 100 windmolens dus, maar die hoeven niet per se allemaal in Deventer te staan!

4M Advies

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?