Energiecoaches helpen scholen in Overijssel met verduurzaming

GOAL & TARGET
Verduurzamen van Overijsselse scholen
Energiecoaches helpen scholen in Overijssel met verduurzaming
solution

Overijssel telt ruim 550 basisscholen. Veel van deze scholen zitten in verouderde gebouwen met een slechte energiehuishouding. Daarnaast is zo’n pand geen inspirerende leeromgeving voor de jeugd. Juist deze doelgroep verdient het goede voorbeeld wat betreft de inzet van duurzaamheid en nieuwe energie.

Gezonde leer- en werkomgeving 

Een gezonde en duurzame leeromgeving voor leerlingen verbetert prestaties, verlaagt exploitatiekosten en helpt leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leefomgeving. Leren in een inspirerende omgeving helpt ook om deze jongeren voor te bereiden op een toekomst waar energie en circulariteit een grote rol gaan spelen, zowel in wonen als werken. 

Nieuwe Energie voor scholen 

Onder de noemer Energieke Netwerken van Morgen is er in het programma Nieuwe Energie Overijssel aandacht voor deze uitdaging: hoe zorgen we er met elkaar voor dat de scholen van Overijssel duurzaam worden? Hoe bereiken we de jeugd?  
Eén van de projecten in het programma is het project Duurzame Scholen van de provincie Overijssel. Dit programma helpt scholen energie te besparen en het binnenklimaat te verbeteren het realiseren van een duurzaam nieuwbouwproject. De energiecoaches van de Provincie werken samen met het schoolbestuur en -directie, de gemeente, leerkrachten, ouders én leerlingen. En weten de weg te vinden naar andere stakeholders in de projecten.  

Traject van de energiecoach 

De energiecoach is in elke Overijsselse gemeente in gesprek met de ambtenaren onderwijshuisvesting en duurzaamheid. De meeste gemeenten hebben een periodiek schoolbesturenoverleg, waarbij de energiecoach aan kan schuiven voor een kennismaking en een gesprek over duurzaamheid en energie. De coach gaat vervolgens, in overleg met het bestuur, langs bij de scholen voor een intakegesprek. Indien er bij een school nog geen inzicht is in de energiesituatie, kan de coach een voucher aanbieden voor een energiescan. Een externe energieadviseur maakt deze scan, waarmee de school en het bestuur inzicht krijgen in de mogelijke energiemaatregelen, en de kosten daarvan. In een terugkoppelgesprek, waarbij zowel de energiecoach als de energieadviseur aanwezig zijn, worden vervolgacties besproken. De energiecoach blijft de school en het bestuur verder begeleiden bij het nemen van de maatregelen en is de onafhankelijke schakel tussen betrokken partijen.  

De  aanbevolen maatregelen zijn altijd maatwerk en verschillenper school; van relatief eenvoudige kortetermijnoplossingen (verwarming laag in vakantie), en gedragsaanpassingen (deuren achter je dicht en lichten uit waar mogelijk) tot het werkelijk investeren in lange termijn verduurzaming (zonnepanelen, isolatie en ledverlichting bijvoorbeeld).  

Bekijk de financiële regelingen van de provincie voor verduurzaming van scholen en ander maatschappelijk vastgoed.

Samen werken, cocreëren 

Behalve de aanpassingen in het gebouw en het werken met het schoolbestuur betrekken de energiecoaches ook leraren, ouders en leerlingen actief bij de verduurzamingsprojecten. Natuur en Milieu Overijssel (NMO)  biedt scholen uitgebreid overzicht van educatieve projecten en helpt met ondersteuning of advies. 

Klik hier voor meer informatie over Duurzame Scholen 

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?