Gegarandeerde energieprestatie via energieprestatiecontracten

GOAL & TARGET
Energiebesparing in gebouwen gegarandeerd en uitgevoerd door een derde partij
Gegarandeerde energieprestatie via energieprestatiecontracten
solution

Het is mogelijk om het verduurzamen van gebouwen en het uitbesteden van onderhoud te combineren. Dat kan door energieprestatiecontracten (EPC’s) te sluiten met beheer- en onderhoudsbedrijven, ook wel Energy Service Companies (ESCo’s) genoemd.

Het inkopen van energiebesparende maatregelen in gebouwen kan op twee manieren:

  • Producten kopen, zoals isolatie, energiezuinige verlichting en klimaatinstallaties
  • Diensten kopen, zoals energiediensten

Wanneer opdrachtgevers een dienst afnemen van een Energy Service Company (ESCo), wordt voor meerdere jaren een energieprestatiecontract (EPC) afgesloten. 

ESCO

Een Energy Service Company (ESCo) is een bedrijf dat energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Ook kunnen ESCo’s gebouweigenaren helpen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het energielabel, installatiekeuringen of de aircoregeling. Een sleutelrol hierbij speelt het energieprestatiecontract, waarin de afspraken tussen ESCo en opdrachtgever staan.

EPC

In een energieprestatiecontract (EPC) zijn de afspraken vastgelegd tussen een opdrachtgever en een uitvoerende partij rondom het leveren van energiediensten. De kern van een energieprestatiecontract is de afspraak over de te behalen energiebesparing. De uitvoerende partij geeft hier garanties op. In het contract wordt een bonus-malus systeem beschreven over deze garantie.

De duur van de EPC’s kan verschillen van 3 tot en met 20 jaar. De financiering van de maatregelen die genomen moeten worden, kan door zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij worden geregeld. Dit beide is situatie-afhankelijk.

Proces rondom energiediensten in het kort

  • In de voorfase brengt de eigenaar zijn wensen in beeld in de vorm van prestatie indicatoren. Ook zoekt de eigenaar de vastgoed- en energiedata bij elkaar;
  • Wanneer aanbesteden noodzakelijk is, start de gebouweigenaar een aanbestedingsprocedure
  • De gekozen uitvoerende partij analyseert de gegevens, doet een voorstel voor maatregelen, rekent de business case uit en beschrijft hoe de prestaties gemeten worden (measurement and verification)
  • Vervolgens sluiten beide partijen het contract
  • De uitvoerende partij implementeert de maatregelen en overlegt met de opdrachtgever over de gewenste prestatie indicatoren
  • In de garantiefase legt de uitvoerende partij verantwoording af over de prestaties en kan de opdrachtgever zijn energieverbruik ook aanpassen.

EPC check

Wilt u, als gebouweigenaar of beslisser, een snelle indicatie of het uitbesteden via een energieprestatiecontract nuttig kan zijn? Dan kunt u gebruikmaken van een online tool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): de EPC Precheck

Meer informatie

Kijk op de website van RVO voor meer achtergrondinformatie.

https://futureproof.community/uploads/4494d5358197aa15d9e88287c7ac2957_small.gif
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Gerben Overmars

Procesmanager Innovaties

Do you want to comment on this solution?