Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten

GOAL & TARGET
ISDE subsidie voor zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen met een klein vermogen
Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten
solution

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) zakelijke gebruikers is een subsidie op kleinschalige installaties voor productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen met een klein vermogen. De ISDE wordt gebruikt om de Energieakkoorddoelen te behalen.

Voorwaarden voor zakelijke gebruikers 

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. De Investeringssubsidie duurzame energie is er ook voor bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers. Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:
• bedrijven, zelfstandig ondernemers
• ondernemers in de land- en tuinbouw
• verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
• maatschappen, stichtingen en verenigingen
• gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)
• Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren.


Meer weten?

RVO Nederland heeft een speciale pagina Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten. Hierop zijn alle voorwaarden te vinden en leest u wat u nodig heeft om uw aanvraag te doen.
 

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?