Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen

GOAL & TARGET
Kieswijzer maakt de stap om energieneutraal te verbouwen makkelijker
Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen
solution

Voor het renoveren van bestaande woningen is binnen de provinciegrenzen ervaring opgedaan met het project ‘Proeftuin energieneutraal renoveren’. De conclusie die uit dit traject is getrokken, was dat met een standaard aanpak, energieneutraal verbouwen voor zowel woningeigenaren als lokale bedrijven eenvoudiger kan worden. 

Onder leiding van Pioneering, hét platform voor innovatie in de bouw in Oost Nederland, hebben de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg, het project ‘Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel’ opgezet. Hiermee willen de gemeenten ervoor zorgen, dat huiseigenaren de stap om hun vrijstaande of 2-onder-1 kap woning energieneutraal te verbouwen, makkelijker zetten.

Stappenschema

In het project is een standaard aanpak voor energieneutraal verbouwen ontwikkeld: de ‘Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen’. Voor de ontwikkeling van deze kieswijzer is ook kennis en kunde van lokale bedrijven gebruikt. De standaard aanpak is voor zowel de woningeigenaar, aannemer, als de installateur en/of adviseur ontwikkeld. Op basis van de bestaande en de te realiseren isolatiegraad van de woning kan men in een eenvoudig schema langs de te maken keuzes lopen. Hiermee wordt helder inzicht verkregen in de relevante mogelijkheden op het gebied van door te voeren isolatiemaatregelen, warmteproductie, warmteafgifte en ventilatie. Ook wordt een duidelijke structuur en overzicht aangebracht in het ‘oerwoud van opties’.

Eigen kieswijzer

De kieswijzer is tot stand gekomen met inzet en gelden van provincie Overijssel, VNG en Pioneering. Het doel is om de verzamelde kennis zo breed mogelijk te delen. Heeft u als gemeente, instelling of bedrijf interesse om de kieswijzer ook in te zetten? Dan biedt Pioneering u de mogelijkheid om uw eigen logo(s) te plaatsen en eventueel een persoonlijke pagina toe te voegen.  Al met al zijn ruim 250 huishoudens inmiddels actief met het thema Energieneutraal Verbouwen aan de slag, bedrijven aangehaakt en adviestrajecten naar tevredenheid doorlopen. Doe jij ook mee?

Kieswijzer_Energieneutraal_Verbouwen_juni2019.pdf
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?