Nieuwe energie op alle basisscholen in Overijssel

GOAL & TARGET
Het is belangrijk dat jongeren al vroeg te maken krijgen met het thema nieuwe energie. Nieuwe Energie Overijssel biedt daarom educatieprogramma’s aan en organiseert de voorleesactie in Overijssel.
Nieuwe energie op alle basisscholen in Overijssel
solution

Het programma Nieuwe Energie Overijssel, met NMO als kernpartner, vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg te maken krijgen met het thema nieuwe energie. De jeugd zijn de energieke netwerken van morgen die de energietransitie versnellen.

We hebben alle jongeren nodig om zich bewust te zijn van het belang van nieuwe energie, het gaat om hun toekomst. Ze komen het onderwerp tegen in hun studie, hun werk of over 15 jaar wanneer zij een huis kopen. Het programma Nieuwe Energie Overijssel biedt daarom o.a. verschillende educatieprogramma’s aan aan scholen en organiseerde daarnaast ook de jaarlijkse voorleesactie in Overijssel.

Educatieaanbod

Natuur- en milieu Overijssel (NMO) heeft al het aanbod van lokale natuur- en milieueducatie (NME) uit Overijssel in beeld gebracht. Het overzicht biedt inspiratie aan scholen om in de toekomt extra aandacht aan energie te besteden in de klas.

Per gemeente is te zien wat het lokale educatieaanbod is. Mocht er in jouw gemeente geen lokaal aanbod zijn, dan is er ook een overzicht van landelijk aanbod. 

Bekijk het aanbod van lokale natuur- en milieueducatie

Voorleesactie

Een andere vorm om jeugd te betrekken in de energietransitie is door middel van de landelijke voorleesactie met als thema dit jaar Nieuwe Energie. Op 10 oktober werd er door heel Overijssel op verschillende scholen voorgelezen uit het boek ‘De Kracht van Nieuwe Energie’. Deze actie vond plaats dankzij Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met VNO NCW Midden.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Loet van der Heijden

Do you want to comment on this solution?