Nieuwe energie op alle scholen in Overijssel

GOAL & TARGET
Het is belangrijk dat jongeren al vroeg te maken krijgen met het thema nieuwe energie.
Nieuwe energie op alle scholen in Overijssel
solution

Het programma Nieuwe Energie Overijssel, met NMO als kernpartner, vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg te maken krijgen met het thema nieuwe energie. De jeugd zijn de energieke netwerken van morgen die de energietransitie versnellen.

We hebben alle jongeren nodig om zich bewust te zijn van het belang van nieuwe energie, het gaat om hun toekomst. Ze komen het onderwerp tegen in hun studie, hun werk of over 15 jaar wanneer zij een huis kopen. Het programma Nieuwe Energie Overijssel biedt daarom o.a. verschillende educatieprogramma’s aan aan scholen en organiseerde daarnaast ook de jaarlijkse voorleesactie in Overijssel.

Educatieaanbod

Natuur- en milieu Overijssel (NMO) heeft al het aanbod van lokale natuur- en milieueducatie (NME) uit Overijssel in beeld gebracht. Het overzicht biedt inspiratie aan scholen om in de toekomt extra aandacht aan energie te besteden in de klas.

Adviseurs van de Toekomst

Iedere klas die meedoet aan Adviseurs van de Toekomst, vormt een eigen adviesbureau en gaat op een projectmatige manier aan de slag met actuele energievraagstukken onder begeleiding van echte opdrachtgevers. Zo verbindt Adviseurs van de Toekomst bedrijfsleven, overheid en maatschappij met het onderwijs.

Ontdek meer over Adviseurs van de Toekomst.

e-BATTLE

Veel scholen hebben een hoog energieverbruik. Met het treffen van gebouw gerelateerde maatregelen kunnen zij meestal veel energie besparen. Maar ook aandacht voor gedrag is onmisbaar. In de e-BATTLE voeren schoolklassen uit het basisonderwijs op eigen wijze campagne om zoveel mogelijk energie te besparen op school.

Ontdek meer over de e-BATTLE.

Per gemeente is te zien wat het lokale educatieaanbod is. Mocht er in jouw gemeente geen lokaal aanbod zijn, dan is er ook een overzicht van landelijk aanbod.  Bekijk hier al het educatieaanbod:

Bekijk het aanbod van lokale natuur- en milieueducatie

Voorleesactie

Een andere vorm om jeugd te betrekken in de energietransitie is door middel van de landelijke voorleesactie met als thema dit jaar Nieuwe Energie. Op 10 oktober werd er door heel Overijssel op verschillende scholen voorgelezen uit het boek ‘De Kracht van Nieuwe Energie’. Deze actie vond plaats dankzij Natuur en Milieu Overijssel in samenwerking met VNO NCW Midden.

Read more
Related SDGs what are SDGs
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?