OP Oost financiert mee bij reductie van CO2

GOAL & TARGET
Slimme CO2-reductie stimuleren
OP Oost financiert mee bij reductie van CO2
solution

Gasloze woningen, zonnepanelen, hergebruik van grondstoffen, elektrische auto’s; op verschillende manieren werken we in Nederland aan het terugdringen van CO2. Heeft u ideeën hoe dat anders of beter kan? Dan geeft het Europese subsidieprogramma OP Oost u graag een steuntje in de rug.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Om ook in de toekomst voldoende duurzame energie en schone lucht te hebben, zijn nieuwe producten en diensten nodig. Dat kan gaan om slimme ideeën om energie te besparen, bijvoorbeeld verbeterde isolatie, hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele door biologische grondstoffen. Het kan ook gaan om nieuwe vormen van schone energie uit bijvoorbeeld aarde, zon, wind of water en combinaties voor opwekking en opslag van nieuwe energie. De subsidieregeling Slimme CO2-reductie is beschikbaar voor projecten die zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met de S3-sector Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, of de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden uit de regeling hebben wij voor u op een rij gezet:  

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal drie onafhankelijk samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming uit Gelderland of Overijssel betrokken zijn. Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en ook subsidie aanvragen.

Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

De kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een project komen voor subsidie in aanmerking. Dit hangt af van: het soort project, de aanvrager en de staatsteunartikelen 18, 22, 25, 26, 27 en 29 van de algemene Groepsvrijstellingverordening Staatsteun.

Wat is de hoogte van de financiering?

Minimaal € 350.000,– en maximaal € 2.000.000,– subsidie.

Wat is het subsidiepercentage?

Voor een mkb-ondernemer is de subsidie maximaal 50% van de projectkosten.  Kennisinstellingen die industrieel onderzoek doen, ontvangen ook maximaal 50% subsidie. Kennisinstellingen die experimenteel onderzoek doen en overige partijen ontvangen maximaal 40% subsidie.

Wanneer beginnen en hoe lang mag een project duren?

Projecten mogen niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Projecten mogen niet langer duren dan 30 juni 2023

Hoe vraagt u subsidie aan?

Via het EFRO-webportaal: www.efro-webportal.nl kunt u vanaf 16 mei tot en met 31 oktober subsidie aanvragen. Meer informatie over de bijlagen en formats vindt u op: www.op-oost.eu.  

Contact

Als u nog niet goed weet of uw project past binnen het OP Oost programma en voor subsidie in aanmerking komt, is het verstandig inhoudelijk advies te vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen van OostNL: [email protected] of 06-28909194.

Meer informatie is te vinden op de website van OP Oost.

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?