Slim Stroomplan maakt evenementen duurzamer

GOAL & TARGET
Evenementen verduurzamer, minder overlast veroorzaken en energiekosten verlagen.
Slim Stroomplan maakt evenementen duurzamer
solution

Nederland is festivalland nr.1; niet alleen onze DJ’s behoren tot de wereldtop, maar ook de kwaliteit van de festivals en evenementen worden wereldwijd erkend.

Ook binnen Overijssel wordt jaarlijks een breed scala aan festivals georganiseerd op het gebied van muziek, sport en cultuur. Grote aantallen bezoekers van ver buiten de provincie weten hun weg naar deze festivals te vinden.

Duurzame Bronnen

Festivals hebben vaak een forse energiebehoefte die qua aard en omvang vaak niet beschikbaar is op de locatie. Dieselaggregaten worden van oudsher ingezet om aan deze behoefte te voldoen. Vermindering van inzet van aggregaten en het meer gebruik maken van duurzame bronnen is mogelijk en heeft de toekomst.

40% besparen

Door het opstellen van een Slim Stroomplan wordt een gedetailleerd inzicht verkregen in de energiebehoefte gedurende opbouw-, festival- en afbouwdagen. Door het slim combineren van energiebehoeften binnen de mogelijkheden van de locatie en inzet van alternatieve meer duurzame bronnen kan tot 40% bespaard worden op de inzet van aggregaten en dieselverbruik.

In binnensteden kan in veel gevallen gebruik gemaakt worden van vaste stroompunten. Inzet van batterijen wordt meer en meer technisch en financieel haalbaar. Resultaat: verlaging inzet fossiel brandstoffen, minder aggregaten, reductie uitstoot en emissies, minder lawaai en toename inzet duurzame bronnen. De kostenbesparing komt voort uit minder inhuur aggregaten, minder transport en minder dieselverbruik (ook ten gevolge van hogere efficientie door betere belasting van de nog toegepaste aggregaten).

https://futureproof.community/uploads/691057f6088a2faad21deb51554e0fa2_large.png
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?