Sportclubs financieren energiemaatregelen dankzij groene fonds voor verenigingen Overijssel

GOAL & TARGET
Sportverenigingen helpen energiemaatregelen te financieren
Sportclubs financieren energiemaatregelen dankzij groene fonds voor verenigingen Overijssel
solution

Duurzame maatregelen besparen energie en leveren de clubkas geld op. Maar hoe kan uw club die investeringen financieren? Speciaal voor sportverenigingen in Overijssel is er nu Het Groene Fonds voor Verenigingen. Verenigingen kunnen via het fonds het benodigde geld lenen, tegen gunstige voorwaarden.

Energie is vaak een van de grootste kostenposten voor een sportvereniging. Daar liggen dus kansen om te besparen: energie én geld. Energiebesparingsmaatregelen vragen forse investeringen. Het duurt vaak jaren voordat een sportvereniging het geld daarvoor zelf bij elkaar gespaard heeft. Daarom is er voor Overijsselse sportverenigingen het Groene Fonds voor Verenigingen | Overijssel. Met een lening uit dit fonds bespaart de vereniging direct op energie-uitgaven en komen de voordelen meteen ten gunste van de clubkas. Hierdoor kan de vereniging weer andere investeringen doen, zoals een nieuwe inrichting of een verbouwing. Omdat de lening gefinancierd wordt uit de opbrengst van de maatregelen, loopt de vereniging weinig risico.

De financiering is o.a. bestemd voor verenigingen die meedoen aan De Groene Club. Met het besparingsadvies van de Groene Club vraagt de vereniging een leningsvoorstel aan.

Over het Groene Fonds voor Verenigingen Overijssel

Het Groene Fonds voor Verenigingen | Overijssel is een maatschappelijk fonds zonder winstoogmerk. Het heeft als doel sportverenigingen leningen te verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Het fonds is mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. Het Groene Fonds voor Verenigingen | Overijssel werkt samen met De Groene Club.

Lees meer op de website

Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?