Verduurzamen door restwarmte van Twence

GOAL & TARGET
De restwarmte van Twence is een oplossing voor bedrijven, industrie en woonwijken om te verduurzamen.
Verduurzamen door restwarmte van Twence
solution

De restwarmte van Twence is een oplossing voor bedrijven, industrie en woonwijken in de buurt van Twence om te verduurzamen. Het is een van de grootste duurzame energieproducenten van Overijssel. O.a. in hun biomassa-energiecentrale, afvalenergiecentrale en vergisters produceren ze duurzame energie in de vorm van stoom, warmte en elektriciteit.

Door het verbranden van afval, komt er energie vrij bij Twence in de vorm van warmte. Deze restwarmte kan door omliggende bedrijven benut worden om te verduurzamen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Enschede, waar warmte van Twence, via het netwerk van Ennatuurlijk wordt gebruikt om de stad mee te verwarmen. Met de warmte worden in Enschede zo’n 5.500 huishoudens en ruim 180 bedrijven, waaronder Universiteit Twente en het stadion van FC Twente, verwarmd. Op termijn kunnen 20.000 extra huishoudens en bedrijven van duurzame warmte worden voorzien.

Leveren aan industrie

Twence levert stoom aan de industrie, zoals Nouryon, de voormalige chemiedivisie van AkzoNobel. De door Twence opgewekte warmte gaat in de vorm van stoom via een speciaal aangelegde pijpleiding al een aantal jaar naar de nabijgelegen fabriek. Nouryon heeft daardoor minder aardgas nodig. Jaarlijks bespaart Nouryon dankzij de stoomtoevoer van Twence 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas, gelijk aan het gemiddelde verbruik circa 33-45 duizend huishoudens. Lees meer over dit succesverhaal.

Nog meer restwarmte

Twence levert vanaf 2018, naast elektriciteit, volledig groene stoom en warmte vanuit de biomassa-energiecentrale. De stoom is beschikbaar voor bedrijven in de omgeving met een grote warmte- of koudevraag; deze energie kan ingezet worden voor koeling, verwarming van gebouwen, of proceswarmte voor industrie. Het programma Nieuwe Energie Overijssel stimuleert en faciliteert de samenwerkingen tussen Twence en bedrijven die de restwarmte kunnen benutten.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?