Woningwaard maakt 1000 huizen in Overijssel energieneutraal met de kracht van lokaal netwerk.

GOAL & TARGET
In 2021 heeft Woningwaard minimaal 1000 huizen energieneutraal gemaakt met de wijkaanpakken in de Provincie Overijssel.
Woningwaard maakt 1000 huizen in Overijssel energieneutraal met de kracht van lokaal netwerk.
solution

Met de aanpak van Woningwaard wordt in wijken duidelijk welke woningeigenaren en huurders willen bijdragen aan het verduurzamen/aardgasvrij maken van hun woning en wijk en wat zij nodig hebben om zelf en met andere inwoners mee te kunnen bouwen aan een energieneutrale wijk. Deze oplossing is voor gemeentes die hun warmteplannen voorbereiden.

Wat is de aanpak? Woningwaard heeft een drieledige netwerkaanpak: 

- Woningwaard werkt met een solide dataset met landelijke dekking voor de wijktransitieplannen door een uniek meetsysteem van technische en sociale gegevens. Woningwaard kan daarmee onder meer het besparingspotentieel per huisnummer naar wijkniveau aggregeren. Gemeentes krijgen zo informatie over de te nemen maatregelen in de wijk, de mogelijke investeringskosten voor de bewoners en de feitelijke actiebereidheid van bewoners om te verduurzamen. 

- Woningwaard helpt het de bewoner om te participeren in de uitvoering van het warmtetransitieplan. Wij geven bewoners een persoonlijk opgesteld advies met daarin de te nemen stappen, waarbij wooncomfort en gezondheid belangrijke randvoorwaarden zijn. We helpen bewoners om elkaar te inspireren en helpen bij het verder verduurzamen van de woning. En we bieden overzicht van aanbieders van producten voor het energiezuinig maken van het de woningen. Woningwaard combineert deze wijkgerichte aanpak met bewonersparticipatietrajecten van bijvoorbeeld Squarewise of Buurkracht en werkt samen met de Energieloketten.

- Woningwaard bouwt lokale kennis en ontwikkelvermogen bij aanbieders op. We werken bijvoorbeeld alleen met lokale bedrijven, zoals aannemers en installateurs. En waar nodig, leiden we ze op zodat ze kunnen omgaan met de hedendaagse installatietechnieken. 

De kracht van de aanpak is het zorgen dat de gehele keten van verduurzaming in de wijk goed functioneert door het adviseren van gemeentes met data, het regisseren van het lokale netwerk van aanbieders en begeleiden van inwonersparticipatie. Collectiviteit in de uitvoering maakt energietransitie overzichtelijk, effectief en betaalbaar en draagt bij aan sociale cohesie. 

 
Benieuwd wat Woningwaard kan betekenen in jouw gemeente? Neem contact met ons op via [email protected] 

Woningwaard wijkaanpak Read more
Related SDGs what are SDGs
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?