Wil jij weten wat de klimaatimpact is van het eten dat geserveerd wordt in jullie bedrijfsrestaurant?

GOAL & TARGET
Klimaatvriendelijke voedselkeuzes de standaard maken in plaats van het alternatief
Wil jij weten wat de klimaatimpact is van het eten dat geserveerd wordt in jullie bedrijfsrestaurant?
solution

Ben jij een professional die zichzelf serieus neemt in het streven naar een duurzame samenleving? GiantLeaps daagt je uit de klimaatimpact van het geserveerde eten in jouw (bedrijfs)restaurant te gaan meten. Meten is weten, durf jij het aan met jullie eten?

Wij zijn GiantLeaps, een startup die een tool heeft ontwikkeld om de klimaatimpact van eten te berekenen. Dit doen we vanuit ons doel de totale klimaatimpact van de voedselbranche drastisch te verminderen. De voedselbranche is verantwoordelijk voor 1/3 bij van de totale uitstoot van broeikasgassen. Dit is meer dan alle transport bij elkaar! GiantLeaps gelooft dat ieder individu, elke dag, meerdere kansen heeft om zijn of haar klimaat impact te verminderen door anders te eten. Dit kan door andere producten te kopen, andere gerechten te kiezen maar ook andere gerechten te serveren! Door de klimaatimpact van eten in kaart te brengen bieden we jou ook daadwerkelijk de kans dit te doen.

In deze uitdaging spreken we vooral cateraars en bedrijven met (bedrijfs)restaurants aan om samen met ons de klimaatimpact van het geserveerde eten te gaan meten, managen en te reduceren. Daarnaast bieden we het voordeel dat bedrijven beter inzicht krijgen in hun totale impact. Eten wordt daarin namelijk nog vaak ten onrechte niet in meegenomen.

Wij dagen jullie uit de GiantLeaps Impact Tool in te zetten. De GiantLeaps Impact tool is een automatische tool die via een dashboard toegang geeft tot de informatie over de klimaatimpact van het eten dat geserveerd wordt. Hiermee maken we inzichtelijk wat de klimaatimpact van het geserveerde eten in totaal en per bezoeker is. Vervolgens leggen we de link naar de doelstelling van het Parijs Akkoord. Zijn jullie goed op weg om die doelstelling te halen? In het analyse gedeelte kan de gebruiker zien welke producten de grootste bijdrage leveren aan de totale uitstoot en welke veranderingen de grootste winst bieden. Communicatie is key, daarom bieden we duidelijk en makkelijk te begrijpen communicatie materiaal dat via social media, intranet of fysiek in het restaurant met de bezoekers gedeeld kan worden.

Iedere verandering begint met kleine stapjes, maar iedereen weet dat deze leiden tot GiantLeaps. Doe je mee?

https://futureproof.community/uploads/6cc34befc762e852d9e631928589b1a3_large.png
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?